VALjEVO - Beleg burne prošlosti grada na Kolubari - spomen-park na Vidraku posvećen komunističkoj revoluciji, gde je nekad bilo staro gradsko groblje i gde su sahranjivani srpski i austrijski vojnici iz Prvog svetskog rata, uskoro će biti uređeno. Za radove je izdvojeno šest i po miliona dinara - četiri miliona obezbedilo je Ministarstvo rada i socijalne politike, a dva miliona Direkcija za obnovu i razvoj Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom.

Za početak je planirano uređenje tri hektara gde je nekad bilo gradsko groblje, osvetljenje prostora koji dugo nije bio održavano i uvođenje video-nazdora. Predviđeno je i kompletno sređivanje pešačkih staza, stepeništa, parkinga, nekadašnje suvenirnice...

- Park na Vidraku od velikog je značaja za Valjevo, zbog njegove bogate istorije koja nije dovoljno istražena - kaže Radivoje Arsić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture. - Na tom prostoru nalazi se velika kosturnica srpskih vojnika izginulih u Kolubarskoj i Cerskoj bici i umrlih u epidemiji tifusa u Valjevu tokom Prvog svetskog rata. Takođe, na samom obodu spomen-parka je još jedna, neistražena kosturnica, koja datira iz dva svetska rata možda i ranije, a predstojeći radovi mogli bi tu nepoznanicu da razreše.

POŽRTVOVANI LEKAR - POČETKOM prošlog veka Ljubomir Pavlović je zabeležio da su na Vidraku ostaci srednjovekovnog groblja sa stećcima, od kojih danas nema ni traga - kaže Arsić. - Uz obnovu spomenika borcima revolucije, biće restauriran i onaj posvećen dr Selimiru Đorđeviću, koji je bio upravnik valjevske bolnice u vreme velike epidemije pegavog tifusa u Prvom svetskom ratu. I sam oboleo od pegavca, umro je 6. februara 1915. godine.

Tokom 19. veka na Vidraku je bilo gradsko groblje koje je posle stotinu godina, kada su grobna mesta popunjena, bilo zatvoreno. Posle preseljenja humki na novo groblje u Valjevu, taj prostor je bio pust sve do 1960. godine, kada je pretvoren u obeležje borcima revolucije.

- Koliko god ga sređivali, park je poslednjih nekoliko decenija redovno bio na meti vandala, pogotovo spomenik borcima revolucije, po kom su ispisivani grafiti i razne neprimerene poruke - kaže Vesna Aleksić, arhitekta u Zavodu.

- Uništavane su stepenice, pešačke staze, rasveta...

Spomenik borcima revolucije visok 16 metara, rad vajara Vojina Bakića, sačinjen od aluminijuma i drugih legura, na najvišem mestu na Vidraku, dominira nad gradom. Kao inspiracija autoru poslužila je fotografija partizana Stevana Filipovića koji je pre no što su ga 22. maja 1942. godine okupatori obesili s visoko podignutim rukama pozivao narod na borbu.

- Planirano je da radovi traju dva meseca - ističe Arsić. - Ideja Zavoda za zaštitu spomenika kulture je da ovaj park već sledeće godine postane još jedna značajna turistička odrednica Valjeva.