VRANJE - Na južnom kraku Koridora 10, kod mesta Pavlovac, velika grupa arheologa otkrila je kako se, baš na ovom lokalitetu, nalazilo naselje u doba neolita. I dok meštani nagađaju o nekakvoj „zlatnoj groznici“, stručnjaci obrazlažu da su dosadašnja otkrića „zlata vredna“ samo u naučnom smislu.

- Iskopavanja su pokazala da je ovde postojalo naselje iz kamenog doba, što isključuje postojanje bilo kakvih metala - precizira arheolog Ivana Stojanović, saradnik Arheološkog instituta, čija ekipa od 29 članova, uz 70 ljudi iz ovog kraja, „prekopava“ lokalitet Pavlovac-gumnište i nada se da će vreme dozvoliti da rade do decembra.

Već je, međutim, izvesno da je naselje iz kamenog doba, koje je postojalo 5.000 godina pre nove ere, najveća površina koja je odjednom iskopana u Srbiji.

- Čim zahladni i počnu padavine, bavićemo se obrađivanjem materijala i čekati proleće, da ponovo izađemo na teren - kaže profesor Slaviša Perić, direktor Arheološkog instituta i rukovodilac istraživanja na ovom prostoru.

Do sada pronađeni brojni ostaci kućnih predmeta, koje arheolozi obrađuju i razvrstavaju u jednoj kući blizu lokaliteta, mnogo „govore“ o načinu života u tom periodu i - kako je planirano - biće ustupljeni Narodnom muzeju u Vranju.