VRŠAC - Sudeći po ambicioznim planovima Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), koja je septembra 2010. godine za 15 miliona evra od „Jata“ kupila vršački aerodrom i pilotsku akademiju, Vršac će vrlo brzo dobiti međunarodni aerodrom - prvi u Vojvodini. Samo u ovoj godini Agencija će uložiti 1,2 miliona evra za projektovanje svih planova, koji, pre svega, podrazumevaju proširenje asfaltne piste, postavljanje najsavremenijih navigacionih sistema, kao i uređenje kompletnog kompleksa. Konkretni radovi će krenuti 2012. godine.

Kako bi se krenulo sa realizacijom ovih planova, prethodno je opština Vršac morala da reši problem kanalske mreže, s obzirom na to da je teren oko aerodroma podvodan. Uz podršku pokrajinske Vlade, lokalna samouprava i JP „Vode Vojvodine“ su u ove radove zajedno uložili po 15 miliona dinara.

NOVI HOTEL I BAZEN REKONSTRUKCIJA kompleksa Vazduhoplovne akademije SMATSA, koji se prostire na 360 hektara, podrazumeva rušenje motela „Flajt“ i restorana „Ikar“, ali će se odmah sagraditi novi hotel, površine 6.900 kvadratnih metara. Planirana je rekonsturkcija upravne zgrade, kao i zidanje rekreativnog centra i otvorenog bazena.

- Za Vršac je izuzetno važno da aerodrom ima potencijal i drago mi je što je SMATSA za relativno kratko vreme mnogo toga uradila u njegovoj modernizaciji. Uređenjem vodnog sistema mi smo omogućili da se pređe na sledeći korak, a to je rekonstrukcija aerodromske piste - kaže Čedomir Živković, predsednik opštine Vršac.

Betonska pista treba da se produži za 400 i proširi za pet metara, a treba i da se stave dva asfaltna sloja, kako bi se stekli uslovi da tu sleću mali avioni do 70 sedišta. Aviosaobraćaj će najviše biti usmeren na biznis letove. Planirano je i postavljanje telekomunikacione i svetlosne signalizacije (vrednost oko dva miliona evra), kako bi se omogućilo i noćno korišćenje aerodroma.

SERVIS ZA “CESNU“ AKADEMIJA ima iskusni tim stručnjaka, koji ima licencu za održavanje vazduhoplova, i koji, sa međunarodnim ovlašćenjem Evropske unije, to radi i za potrebe kompanija svih evropskih zemalja. Zato i ne čudi zainteresovanost kompanije „Cesna“ da baš Vrščani postanu ovlašćeni serviseri tog proizvođača malih aviona.

- Sa prvim padavinama, tokom prošle jeseni, javili su se veliki problemi sa vodom koja se sakupljala na poletno-sletnim stazama, a pogotovo na travnatoj, koju ni u proleće nismo mogli da koristimo. Sada je ta staza sređena, pa ostaje da rešimo problem sa betonskom pistom. Već na polovini radova i regulacije vodnog sistema vidimo prve efekte - zadovoljno kaže Dragan Katanić, direktor Vazduhoplovne akademije SMATSA.

U cilju dobijanja dozvole za međunarodni aerodrom, raspisan je i tender za odabir izvođača radova, koji će, prema međunarodnim pravilima i propisima, ograditi aerodromski prostor, što je oko deset kilometara ograde.

- Preduzeli smo sve kako bismo ovaj kompleks doveli u funkciju i stvorili preduslove da akademija vrati stari sjaj, koji je „Jatova“ akademija imala pre tri decenije. Tok školovanja pilota za vreme rekonstrukcije nije prekinut. Broj đaka smo povećali za 30, kupili smo 110 tona goriva i obezbedili da tokom cele godine obuka teče nesmetano - predočava Katanić.

SMATSA planira i da obnovi flotu, jer su avioni stari koliko i akademija. U narednom periodu će kupiti osam letilica, a 250.000 evra su uložili za kupovinu aerodromskih vozila.