ŠID - Još od polovine decembra 2005. godine na pruzi Šid - Bijeljina prestao je redovan železnički saobraćaj, a ovaj vozni pravac dobio je stauts takozvane “manipulativne pruge” na kojoj se odvija isključivo teretni saobraćaj i to samo od slučaja do slučaja, prema potrebama korisnika.

Kako navode u “Železnicama Srbije”, poslednji takav teretni voz na deonici dugoj 44,5 kilometara saobraćao je u junu ove godine. Pruga je dobrim delom zarasla u travu, a okolno žbunje i drveće kao da bi želelo da zagospodari šinama. Hoće li za ovu prugu uopšte doći bolji dani, ili će biti prepuštena potpunom propadanju?

- Stanje infrastrukturnih kapaciteta na pruzi je takvo da je ona u upotrebljivom stanju, ali sa određenim ograničenjima s obzirom na to da je u pitanju pruga u koju dugo nije ulagano - navode u preduzeću “Železnice Srbije”. - Sasvim je izvesno da će ova pruga biti revitalizovana, ali nažalost u sadašnjim uslovima to nije prioritet A.D. “Železnica Srbije”. Kada i u kojoj meri će pruga Šid - Bijeljina biti revitalizovana u znatnoj meri zavisi od potrebe privrede za prevozom.

PARNJAČA SAMO
NA MURALU
PARNjAČA, koja je saobraćala na pruzi Šid - Bijeljina, mnogima je ostala u sećanju, a poslužila je i nekim filmskim ekipama da dočaraju prošla vremena. Nažalost, na depou u Šidu nema parnjača ni kao muzejskog eksponata. A da, ipak, putnicima namernicima bude “pred očima” pobrinuo se pre nekoliko godina službenik na železnici Slobodan Radovanović, slikar amater, koji je na jednom od pomoćnih objekata u železničkoj stanici u Šidu oslikao mural sa legendarnom parnjačom.

Svojevremeno sa na ovoj pruzi čuo reski pisak parnjače,popularnog “ćire”, da bi potom putnike prevozili šinobusi, a teretne vagone su vukle dizel lokomotive. Interesantno je da je pruga, koja je jednokolosečna i neelektrificirana, građena i puštena u saobraćaj etapno. Deo od Šida do Sremske Rače u dužini od 22 kilometra, građen je 1912. godine, a pušten u saobraćaj 22. oktobra iste godine. Deo do Sremske Rače do Bijeljine, u dužini od 22,5 kilometara, građen je 1950. godine i pušten u saobraćaj 10. jula 1950. godine. Najveća dozvoljena nosivost, odnosno opterećenje po osovini iznosi 16 tona.

Čak 26,1 kilometar pruge je na području Republike Srbije, a 18,4 kilometara u Republici Srpskoj. Međutim, posebnim ugovorom “Železnice Republike Srpske” su prenele pravo organizovanja saobraćaja i obavljanja potrebnih poslova na “Železnice Srbije”.

Obnavljanje saobraćaja za putnički prevoz, koji je najjeftiniji, mnogo bi značilo ne samo za žitelje više sela šidske opštine uz prugu, već i na delu Republike Srpske. U Adaševcima, kod Šida, koje je prvo selo na ovom pravcu, planira se izgradnja industrijske zone na 120 hektara, što bi imalo značaja kada je u pitanju privredna saradnja sa Republikom Srpskom. A i razvoj turizma, gde bi se mogle ponovo organizovati atraktivne vožnje “ćirom” svakako bi privuklo turiste. Iako se bliži vek postojanja pruge Šid-Bijeljina,očigledno je da će za bolje dane morati da pričeka ekonomski oporavak.