KADA 2012. godine bude izgrađen novi most na starim i očuvanim stubovima nekadašnjeg "Franca Jozefa" i obnovljen Žeželjev most, Novi Sad će imati čak četiri trajna drumska prelaza na Dunavu.
Za idejno rešenje mosta na postojećim stubovima "Franca Jozefa" Zavod za izgradnju grada upravo je raspisao konkurs koji će biti otvoren do 5. decembra.
- Predviđanja su da ćemo za 90 dana prikupiti ponude, zatim u narednih 40 dana izabrati izvođače, koji će za sedam meseci izraditi projekat. Posle toga, planirani su dvogodišnji radovi na izgradnji novog mosta, koji će biti finansirani iz gradskog budžeta - precizira Borislav Novaković, direktor Zavoda za izgradnju grada.
Novi most trebalo bi da ima četiri kolovozne trake i dve pešačke staze, a u produžetku bi se nadovezao tunel, koji će biti prokopan kroz Petrovaradinsku tvrđavu. Most bi znatno rasteretio gradski i tranzitni saobrćaj. Time bi se saobraćaj izmestio iz stambenog kompleksa Podgrađa na Petrovaradinskoj tvrđavi, čime bi se i zaštitila njena istorijska vrednost.
Za razliku od ovog, rekonstrukciju Žeželjevog mosta (porušenog u NATO agresiji pre devet godina) trebalo bi da finansira Republika, u čijoj je i nadležnosti ova spona dveju obala.
Novosađani vekovima strpljivo i marljivo grade i obnavljaju mostove, koji spajaju levu i desnu obalu Dunava, a svaki novi most uglavnom "raste" na stubovima prethodnika. Idealni uslovi za gradnju mosta, koji su otkrili Rimljani, bili su interesantni graditeljima od 1164. godine, kada su Vizantijci u borbi sa Mađarima, da bi prešli na bačku stranu kod Petrovaradinske tvrđave, postavili svoju skelu. To je prvi zabeleženi podatak "predaka današnjih mostova".
Varadinski most, renoviran posle bombarodovanja 2000. godine, počeo je da se gradi još pred kraj Drugog svetskog rata. Tadašnji Most Maršala Tita 1946. godine koristio se za drumsko-železnički saobraćaj (kasnije samo drumski). Taj most je bio prvi stalni čelični most u Evropi posle Drugog svetskog rata, a sagrađen je od ostataka nekadašnjeg železničkog mosta, za rekordnih 160 dana. Svoje današnje ime Varadinski most dobio je 1991. godine.
Interesantno je da visina Varadinskog mosta ne odgovara savremenim uslovima plovidbe, ali starosedeoci ističu da je taj most najvažniji za Novi Sad.
Najmlađi od dva stalna mosta na Dunavu, Most slobode, današnji izgled je dobio rekonstrukcijom 2005. godine. Pre bombardovanja, bio je most sa najvećim rasponom na čitavom toku Dunava. Predstavljao je svetski građevinski rekord sa elegantnom konstrukcijom dugom 1.312 metara i širokom 27,60 metara, sa šest kolovoznih i dve pešačke trake.
Drumsko-železnički betonski most 2000. godine postavljen je kao privremeno rešenje na ruševinama nekadašnjeg Žeželjevog mosta, koji je do temelja srušen NATO bombardovanjem. Sanacija tog mosta je u toku i, kako je najavljeno, radovi bi trebalo da budu gotovi do 20. novembra. Radnici AD "Goša montaža" zamenjuju ukupno 214 kolovoznih ploča.
Prema predviđanjima izvođača radova i nadležnih iz ZIG-a, taj privremeni most mogao bi da služi nameni još narednih sedam godina, dok se ne izgadi novi drumsko-železnički stalni most, a kako kaže Novaković, direktor Zavoda, izgradnja bi bila najduže dve godine. Nadležnost za izgradnju tog mosta je trojna: polovina je u nadležnosti "Železnica Srbije", 40 procenata je Ministarstva infrastrukture, dok je grad nadležan samo za 10 odsto, pa tako najmanje od ZIG-a zavisi kada će radovi otpočeti.
Stručnjaci su ocenili da će do 2016. godine doći do paralisanja saobraćaja, zbog neprestanog širenja grada, građevinski i u smislu povećanja broja stanovnika. Da bi se rasteretio saobraćaj, Novom Sadu nedostaje bar još jedan savremen most.

ŽEŽELJEV MOST
ČUVENI Žeželjev most, prema projektu alademika Nikole Hajdina, izgrađen je 1961. godine i bio je prvi u Evropi, a drugi u svetu, koji je pravljen od prednapregnutog betona. Most je bio dug 466 metara, širok 19 metara, sa dva tektonska luka velikih raspona. Bko je glavni drumsko-železnički most međunarodnog Koridora 10 punih 38 godina i tako masivan dugo je odolevao NATO bombama.

BOMBARDOVANJE
NATO agresija 1999. godine uništila je mostove, junake naše istorije, razarajući u paramparčad neimarsko nasleđe, impozantna arhitektonska dela.
Varadinski most, najstariji novosadski most, prvi je bombardovan 1. aprila 1999. u 4 časa i 55 minuta.
Žeželjev most je raketiran čak pet puta: 5, 21, 22. i 24. aprila, da bi 26. aprila, u 1.20 posle ponoći, sa šes razornih projektila, bio i definitivno uništen.

VREMEPLOV
NOVI vladari na ovim prostorima su rušili stare konstrukcije ili su na mestima uništenih u vreme ratova, gradili nove, savremenije. Ponton iz 1820. godine bio je osvetljen fenjerima, železnički most iz 1883. godine gvozdene konstrukcije, Poćorekov most iz 1914. bio je lake konstrukcije na drvenim stubovima, Most kraljevića Tomislava iz 1928. je imao rešetkastu konstrukciju, a Varadinski iz 1946. godine čeličnu.