Potpredsednik Partizana Vladimir Vuletić nema nameru da dozvoli da nova, protivzakonita, pravila FSS prođu neprimećeno. On novu odredbu u pravilniku, da klubovi Savezu moraju da plate 3 odsto od svakog transfera igrača u inostranstvo, poredi sa reketiranjem.


- Hej, FSS, da li je istina da čl. 72. Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača, kojim protivpravno reketirate klubove, uzimanjem 3% od ukupnog iznosa naknade za transfer igrača, kršite čl. 18ter, st.1. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players - pitao je Vuletić.

I tu se nije zaustavio, nego je napisao još jedan post:

- Neovlašćenim učešćem kao treća strana u transferu igrača (čl. 14. preambule FIFA Pravilnika) zahtevate od svih klubova da vam plate svojevrsni reket od 3% (ranije 2%) i to na osnovu protivpravnog i neetičkog čl. 72. vašeg Pravilnika koji je doneo Odbor za hitna pitanja FSS.