NOVI Zakon o sportu stupio je na snagu, bolji je od dosadašnjeg, ali će, bar što se fudbalera tiče, morati da prođe neka usklađivanja - ističe predsednik Sindikata fudbalera "Nezavisnost" Mirko Poledica.

Svi do sada potpisani ugovori biće tretirani po starom zakonu. Ali, od srede, svaki sportista će s novim ugovorom biti radnik.

- Zakon o sportu je jasan, svi klubovi sa igračima moraju imati ugovor o radu. Fudbaler je radnik kome je to osnovna i jedina delatnost - počinje priču Poledica, iznoseći neke najuočljivije anomalije. - Član 13 kaže da svi profesionalni sportisti moraju imati ugovor o radu, što znači da amateri više ne mogu da igraju za klubove Superlige i Prve lige Srbije, što je u suprotnosti s pravilnikom o statusu igrača u kojem stoji da "u profesionalnom klubu mogu igrati profesionalci i amateri". Zakon o sportu kaže da ugovor o radu najduže može biti potpisan na pet godina. A Zakon o radu kaže da na neodređeno vreme može biti potpisan ugovor na maksimalno dve godine. To su dva najočiglednija primera koji kazuju da će morati ova dva zakona da se usklade, jer ne smeju biti u koliziji.

SPF "Nezavisnost" smatra da bi kolektivnim ugovorom rešili sve bitne odredbe odnosa između klubova i igrača.

- Kolektivni ugovor se nameće ovim zakonom. Siguran sam da bismo njime najbolje definisali odnose klubova i igrača, kao i Pravilnik o statusu igrača, koji je u velikom delu u suprotnosti sa zakonom o sportu i radu. Sindikat ima želju da sa Zajednicom superligaša napravi kolektivni ugovor, uz pomoć odličnih pravnika iz FSS Nebojše Ivkovića i Nenada Santrača. Verujem da bismo napravili tipsku formu ugovora za igrače.

Fudbaleri su dosad uglavnom bili prijavljeni na minimalac od 25.000 dinara za koje se plaćaju porez i doprinos, dok su realna primanja mnogo veća i izražena su kroz bonuse.

- Zakon kaže da se bonusi dobijaju za ostvarene rezultate, hranarine, stanarine, a to nisu brojke izražene u više desetina hiljada evra. Ministarstvo finansija nas je obavestilo da su sve uplate fudbalerima zarade za koje se moraju plaćati porezi, a u ovom slučaju to nije tako. Tu je zakon u neku ruku zaštitio klubove da ne plaćaju poreze na stvarnu zaradu igrača, a oštetio fudbalere za penziju. Jer, ona im u okolnostima ove plate iznosi 10.000 dinara.

U novom zakonu postoje i zanimljive kaznene odredbe.

- Svako ko ne potpiše ugovor o radu i ne overi ga u Savezu snosiće posledice. Ako klubovi na veb-prezentaciji ne objave sva dokumenta biće kažnjeni - zaključuje Poledica.

FIFA PRAVILNIK BITAN STRANCIMA

ČESTO se u Srbiji pozivaju na FIFA pravilnik.

- FIFA pravilnik se koristi samo za međunarodne transfere i poslove. I nema nikakve veze sa srpskim državljanima koji igraju u Srbiji već se primenjuju samo za strance. On je pravljen i usklađivan sa švajcarskim zakonom koji se u velikoj meri razlikuje od zakona u Srbiji.