SREBRENICA - U domaćinstvu porodice Nešković nesvakidašnji događaj. Cepajući drva, otac i sin Rajko i Milan u jednom panju su pronašli oslikan pravoslavni krst. Krst je pravilnog oblika i uokviren je, a jedino nedostaje donji krak koji je, očigledno, motorkom odsečen u šumi.

Ovaj, u srži bukovog debla oslikan krst, već nekoliko dana izaziva veliko interesovanje građana opštine Bratunac. A Neškovići panj nameravaju da poklone manastiru Sase kod Srebrenice.