FRAJBURG - Nedavno je u organizaciji Prosvetnih vlasti pokrajine Baden-Virtemberg u saradnji sa Prezidijumom vlade, u Frajburgu, univerzitetskom gradu u Švarcvaldu, održan Simpozijum o Dopunskim školama za decu migranata.

Moramo navesti da su za obrazovanje u Nemačkoj nadležna ministarstva nemačkih pokrajina jer ne postoji neko „Savezno ministarstvo obrazovanja“. O sličnostima u zajeničkom sistemu obrazovanja, nastavnim planovima i programima i usaglašavanjima propisa, sistema ocenjivanja učenika i sl. na nivou Nemačke itd. odlučuju i usaglašavaju pokrajinske stavove predstavnici pokrajniskih ministarstva delegiranih u tzv. Stalnoj „Konferenciji pokrajinskih minstarstava prosvete “.

Cilj Simpozijuma u Frajburgu je bio da se sagleda rad Dopunskih škola u Baden-Virtembergu, razmene iskustva nastavnog kadra koji predaje maternji jezik učenicima stranog porekla, produbi i poboljša saradnja sa predstavnicima školske vlasti Pokrajine. itd. U radu Simpozijuma su učestvovali predstavnici Dopunskih škola Srbije, Grčke, Turske, Hrvatske, Slovenije itd.

Srpsku stranu su zastupali ministar prosvete Milan Šarčević, pomoćnica ministra Vesna Nedeljković i koordinator rada Srpskih dopunskih škola Biljana Bukinac. Simpozijumu je prisustvovao i generalni konzul Republike Srbije u Baden-Virtembergu Božidar Vučurović.

U okviru rada Simpozijuma nemačka strana je pokazala veliku zainteresovanost za reforme obrazovanja koje provodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz Beograda. Srpskoj delegaciji je data mogućnost da prisutnima predstavi proces koji je u toku po pitanju nastavnih planova i programa usmerenih na kompetencije i ishode, povećanja broja posebno obučenih nastavnika, uvođenja digitalnog obrazovanog sistema, razvoja ključnih međupredmetnih kompetencija, zatim novih zakonskih regulativa kao i rada na pripremi za donošenje nove Strategije obrazovanja 2030.

Božidar Vučurović

Ministru Šarčeviću je ukazana posebna čast da otvori Simpozijum. On je posebno podvukao veliki značaj učenja maternjeg jezika, kulture, tradicija i nasleđa srpskog naroda rekavši da je to važno i za decu iz druge generacije srpskih doseljenika u Nemačkoj, kao i za sve kasnije dolazeće generacije. –Istinska spoznanja o sopstvenom identitetu i očuvanju jezika doprinosi, ne samo povezivanju srpske dijaspore, već i građenju demokratskih kompetencija i građanskih vrednosti, rekao je ministar Šarčević. On se zahvalio vladi Baden-Virtemberga za organizovanje stručnih skupova ali i za finansijsku podršku koju nemačka strana pruža za unapređenje kvaliteta nastave na maternjem jeziku.

Zahvaljujući podršci Ministarstva prosvete iz Beograda i velikom angažmanu ministra Šarčevića, kome je u cilju povećanja broja učenika i poboljšanja kvaliteta rada Srpske dopunske škole ovo već peta poseta Nemačkoj i Baden-Virtembergu, postoji stalni porast broja učenika. Broj naših učenika koji pohađa Dopunske škole u Nemačkoj je najveći u Zapadnoj Evropi pa i šire. Zahvalnost ide i na adrese pokrajina od kojih neke, doduše ne nekim velikim finansijskim sredstvima, ipak pomažu rad naših škola.