SRBI u Trstu traže od države da dobiju osnovnu školu na srpskom jeziku. Tačan broj naših ljudi u ovom italijanskom gradu nije poznat, ali se nagađa da ih je između 10.000 i 18.000. Inicijativu je pokrenula Srpska pravoslavna crkvena opština (SPCO).

U Trstu trenutno postoji samo dopunska škola u kojoj đaci uče srpski jezik. Namera SPCO je da srpska deca u redovnoj, državnoj školi nastavu slušaju na maternjem jeziku.

- Srbi u Trstu, po svim merilima, autohton su narod. Po italijanskim zakonima imamo pravo na školovanje na srpskom jeziku - kaže za “Novosti” Bogoljub Stojićević, predsednik SPCO. - Imali smo prvo razgovore sa predstavnicima grada Trsta i regije Friuli-Venecija-Đulija, a poslednji korak bio je sastanak sa Frankom Fratinijem, ministrom spoljnih poslova Italije.

Postoje mnogi pozitivni signali, kaže Stojićević, da će zahtevi Srba biti ispunjeni, ali je procedura za rešavanje duga. Poslednju reč mora da kaže Vlada Italije.

Srbi su u Trstu najbrojnija manjinska zajednica. Osnovnu školu Srbi u ovom gradu imali su još od 1872. godine. Škola “Jovan Miletić”, u prelepoj palati u centru Trsta, nekada je bila redovna, a danas se u njoj organizuju časove srpskog jezika za decu i italijanskog za odrasle.

Osnovao ju je Jovan Miletić, bogati zanatlija i trgovac, a njen rad pomagali su mnogi ugledni Srbi. Srpske porodice Kurtovića, Vojnovića, Gopčevića, Kvekića, Nikolića i drugih, doselile su se u Trst polovinom 18. veka i ovom gradu ostavile neke od najlepših palata.