Državnu službu u Crnoj Gori dobrovoljno napušta 1.752 zaposlenih, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.


Na javni poziv za sporazumni raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnine prijavilo se 1.430 zaposlenih na centralnom nivou i 322 na lokalnom nivou, prenosi portal Investitor.me.


Rukovodioci organa će o zahtevima zainteresovanih zaposlenih za sporazumni raskid radnog odnosa, kako se dodaje, odlučiti do 30. septembra 2019. godine.


U informaciji se precizira da zaposleni može da ostvari pravo na otpremninu u visini do 50 odsto mesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može da bude veći od 15 bruto zarada zaposlenog.


"Zaposlenom koji ispunjava uslove za odlazak u penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju do dve godine može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto zarada. Visina bruto zarade određuje se kao prosečan iznos poslednje tri bruto zarade koje su zaposlenom pripadale pre isplate otpremnine”, navode iz Ministarstva.


Novac za isplatu otpremnine obezbeđuje se iz sredstava organa državne uprave i drugih organa osnovanih u skladu sa zakonom koji se finansiraju iz državnog budžeta, kao i ustanova čiji je osnivač država, ali i iz sredstava koje je Ministarstvo finansija opredelilo u budžetu za 2019. godinu za ovu namenu u iznosu od 2,7 miliona evra.


PROČITAJTE I: Nagrade za medicinare


"Sporazumni raskid radnog odnosa se realizuje u okviru Plana optimizacije javne uprave 2018-2020. Cilj optimizacije je da se pruži podrška uspostavljanju administracije koja na kvalitetniji način odgovara na potrebe građana i privatnog sektora uz istovremeno rasterećivanje državnog i opštinskih budžeta", objašnjavaju iz crnogorskog Ministarstva javne uprave.