ISTRAŽIVANjE Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) pokazalo je da najveći stepen etničkog distanciranja Crnogorci imaju prema Romima, nešto manje Albancima i Hrvatima, a gotovo nimalo prema Srbima.

Pročitajte još: "POP" KULTURA MIRAŠA DEDEIĆA HIT NA INTERNETU: Od kockarnice do modne piste (VIDEO)

- Ukoliko se pogleda tabela ukupnog međuetničkog distanciranja, može se videti da je najosetljiviji ajtem „da ima rukovodeći položaj u mojoj državi“, što će reći da najvećim delom i ova minimalna distanca koju iskazuju Crnogorci prema Srbima, u suštini, nije etnička već je politička, kazao je metodolog CEDEM-a, Miloš Bešić.

-Kao što smo izmerili da gotovo nema distance koju iskazuju Crnogorci prema Srbima, važi i obrnuto - Srbi gotovo da nemaju distancu prema Crnogorcima. Ali Srbi iskazuju, komparativno, značajno viši nivo distanciranja u odnosu na pripadnike ostalih etničkih grupacija u poređenju sa Crnogorcima. Najveći stepen distanciranja Srbi iskazuju prema Albancima, a zatim prema Romima.