PODRUČJE Kotora, njegovo prirodno i kulturno-istorijsko blago i Nacionalni park "Durmitor" ostaju na listi svetske kulturne baštine. To je, kako saopštavaju iz Ministarstva kulture Crne Gore, odluka ovogodišnjeg Komiteta za svetsku baštinu Unesko koji je upravo zasedao u Azerbejdžanu.

Kako se saopštava iz Ministarstva kulture, odluka koja se odnosi na prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora je posebno afirmativna.

- Posebno je to važno od 2003. godine, kada je kotorsko područje uklonjeno s liste kulturne baštine u opasnosti, na kojoj je sve do tada bila zbog posledica razornog zemljotresa 1979. Od tada počinju i upozorenja Komiteta Uneska zbog opasnosti od prekomerne i nekontrolisane urbanizacije i turističkog pritiska koji prete očuvanju izuzetnih vrednosti koje su osnov upisa na Listu svetske baštine - kažu u Ministarstvu.

Pročitajte još: Kotor i Durmitor ostaju na listi UNESKO

Odluke Komiteta su bivale sve oštrije, nakon čega je napravljeno više konsultacija sa Uneskom, koje su rezultirale usvajanjem Akcionog plana u Vladi Crne Gore, kako bi se sprečio dalji haos u gradnji u kotorskoj opštini. Preduzeto je nekoliko akcija. Tu se u prvom redu misli na izradu Nacrta Prostornog urbanističkog plana, pripremi izrade izmena i dopuna Zakona o prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora, iniciranju revizije Menadžment plana, reviziji HIA... Pozdravljena je odluka države da se odustane od izgradnje žičare od Starog grada do tvrđave San Đovani, iznad bedema drevnog grada, kao i izrada turističkog kompleksa Glavati Prčanj. Traži se HIA za turistički kompleks u Morinju i most na Verigama, pre bilo kakvog obavezivanja od strane države za realizaciju pomenutih ideja. Zahteva se da revidirani Menadžment plan uključi preporuke monitoring misije iz 2018...

NACIONALNI PARK

ODLUKA koja se tiče NP Durmitor odnosi se na pitanja, koja su bila predmet Savetodavne misije iz novembra 2018. Odlukom se, kako se pojašnjava, potvrđuju nalazi Savetodavne misije koja je u Crnoj Gori boravila u novembru, a kojom se traži niz aktivnosti koje bi država trebalo da preduzme u narednom periodu u saradnji sa Uneskom.