DA će stečajni proces u Atlas banci, vlasništvo odbeglog biznismena Duška Kneževića, biti dug i komplikovan, ukazuje i saopštenje stečajnog odbora te banke, u kojem se navodi da je rok za rešavanje o potraživanjima poverilaca produžen za 30 dana zbog prevelikog broja pristiglih zahteva.

Pročitajte još: CENTRALNA BANKA CRNE GORE: Klijenti mogu svaki dan da podižu svoj novac

- S obzirom na veliki broj prijavljenih potraživanja, kao i na složenost postupka, na osnovu člana 40 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka, Stečajni odbor je doneo ovakvu odluku. Shodno ovoj odluci, krajnji rok za rešavanje o potraživanjima Atlas banke AD u stečaju je 8. jul 2019. - kazali su u saopštenju.

Nakon što je u Atlas banci početkom aprila uveden stečaj, Centralna banka Crne Gore je navela da ukupni depoziti u toj finansijskoj instituciji iznose 189,9 miliona evra, od čega se na garantovane, odnosno depozite do 50.000 evra odnosi 89 miliona. Takođe, na dan uvođenja stečaja utrđeno je i da je na računima Atlas banke "zarobljeno" 8,9 miliona evra koji pripadaju državnim institucijama, kao i da postoji obaveza prema državi po osnovu isplate pale garancije od Evropske investicione banke od 7,1 milion evra. Potvrđeno je i potraživanje Investiciono-razvojnog fonda po osnovu pozajmice od 1,7 miliona evra, za koje se očekuje da će biti u potpunosti naplaćeno.

Pročitajte još: AFERA "ATLAS": Đurđić priznao krivicu i potpisao nagodbu s tužilaštvom

Druga po redu naplate je CBCG, koja nema potraživanja, a na trećem mestu je Fond za zaštitu depozita, za koji je procenjeno da će naplatiti oko 90 odsto svojih potraživanja.

Fond za zaštitu depozita počeo je isplatu garantovanog depozita 24. aprila za 90.015 deponenata u ukupnom iznosu od 89,5 miliona, dok će za 3.200 klijenata koji imaju depozite veće od 50.000 evra pokušati da se naplati kroz stečajni postupak i prodaju imovine te banke. Stečajna uprava već je jednom raspisala oglas o prodaji njenih nepokretnosti od ukupno 5.790, ali je taj oglas nekoliko dana kasnije poništen. Iz prava na isplatu isključeno je 413 deponenata sa ukupnim iznosom od 5,34 miliona evra.

Fond je do sada isplatio više od 50 odsto osoba koje su svoj novac čuvale na računima Atlas banke. Prema poslednjim podacima, isplaćeno je 47,6 miliona evra garantovanih depozita za 5.975 deponenata Atlas banke u stečaju, što je 53 odsto ukupne sume koja treba da se isplati.

ZADUŽENjA KLIJENATA

PREMA podacima CBCG, u trenutku kada je u Atlas banka ušla pod stečaj, klijenti su imali 63,2 miliona evra kredita, od čega se na firme odnosi 36,5 miliona, ili 58 odsto, a na građane 26,7 miliona evra. Prema istim podacima, zaposleni u toj banci ukupno su dugovali 1,1 milion evra, odnosno svaki radnik je u proseku bio zadužen 5.500.