PODGORICA - Ministarstvo pravde Crne Gore uputilo je Ministarstvu pravde Republike Srbije molbu za izručenje Svetozara Marovića radi odsluženja zatvorske kazne na koju je pravosnažno osuđen u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz ovog Ministarstva, i pre podnošenja navedene molbe za izručenje, samim raspisivanjem međunarodne Interpolove poternice bili su stvoreni svi pravni preduslovi da Svetozar Marović bude uhapšen u Srbiji u cilju njegovog izručenja Crnoj Gori.

" Kako je to slučaj s drugim licima koje Crna Gora potražuje i čija se izručenja iz Republike Srbije redovno i ažurno realizuju. Ipak, okolnost da se Svetozar Marović u protekle dve godine naočigled javnosti slobodno kretao i pojavljao na javnim mestima na teritoriji Republike Srbije, i pored crvene Interpolove poternice koja je za njim raspisana, navela je Ministarstvo pravde Crne Gore da, ne čekajući više hapšenje Svetozara Marovića, uputi i molbu za njegovo izručenje, piše u saopštenju.

Ministarstvo pravde Crne Gore očekuje da će upućivanje molbe za izručenje Svetozara Marovića dodatno podstaći nadležne organe Republike Srbije na ispunjavanje međunarodnih obaveza, odnosno lišavanje slobode Marovića i njegovo izručenje Crnoj Gori.

"Takođe, Ministarstvo pravde je nadležnim organima Republike Srbije prosledilo zamolnicu Osnovnog suda u Kotoru kojom je zatraženo da zatvorska kazna u trajanju od jedne godine koja je izrečena osuđenom Milošu Marović bude izvršena u Republici Srbiji. Predmetna zamolnica usledila je nakon što je Osnovnom sudu u Kotoru dostavljeno zvanično obaveštenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore da je Miloš Marović po sili zakona izgubio crnogorsko državljanstvo, budući da mu je dodeljeno državljanstvo Republike Srbije, a u svetlu činjenice da prema važećim međunarodnim ugovorima Republika Srbija nije u obavezi da Crnoj Gori izruči sopstvenog državljanina koji je osuđen na zatvorsku kaznu manju od dvile godine. Dodatno, Osnovni sud u Kotoru je uputio predmetnu zamolnicu radi sprečavanja zastare izvršenja kazne u ovom slučaju, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo pravde konstatuje činjenicu da je, nakon dve godine i brojnih javnih pojavljivanja Svetozara i Miloša Marovića u Beogradu, izostala bilo kakva reakcija policije u Republici Srbiji u odnosu na crvene Interpolove poternice koje su za njima raspisane.

Pročitajte još - Advokat: Marović i dalje na psihijatriji u Beogradu


"Indikativna je i odluka nadležnih organa Republike Srbije da Milošu Maroviću, licu pravosnažno osuđenom za organizovani kriminal, bude dato državljanstvo i da mu na taj način bude omogućeno da izbegne odsluženje zatvorske kazne u državi u kojoj je počinio teško krivično delo i u kojoj je pravosnažno osuđen, dodaje se u saopštenju.

Podsećaju da su državni organi Crne Gore još i ranije iskoristili raspoložive mehanizme međunarodne pravosudne i policijske saradnje, koji su rezultirali raspisivanjem Interpolovih poternica za Svetozarom i Milošem Marovićem.

Dodatno, piše u saopštenju, ministar pravde je više puta, kako kroz direktnu komunikaciju sa zvaničnicima Republike Srbije, tako i javno, izražavao očekivanja Crne Gore da policija u Srbiji ispuni svoju međunarodnu obavezu i lica sa Interpolove poternice liši slobode i omogući njihovo izručenje Crnoj Gori.

"Uprkos navedenim urgencijama, državni organi Republike Srbije ni nakon dve godine nesu lišili slobode Svetozara i Miloša Marovića, niti su o razlozima za nepostupanje u ovim slučajevima na bilo koji način obavestili crnogorske državne organe, zaključuje se u saopštenju crnogorskog ministarstva pravde.