NAJAVLjENI štrajk zaposlenih u Nacionalnoj bibilioteci "Đurđe Crnojević" na Cetinju zabrinuo je ljude koji vode ovu kulturnu crnogorsku instituciju. Zaposleni traže da im se ponude novi aneksi ugovora u kojima će biti tačno opisani poslovi koje obavljaju, kao i da oni budu vrednovani na odgovarajući način. Direktor Bogić Rakočević se ipak nada da do radikalizacije nezadovoljstva neće doći.

PROČITAJTE JOŠ: Cetinje: Na biblioteku stavljaju katanac!

- Tekst Pravilnika o unutrašnoj organizaciji je gotov i biće ponuđen Savetu biblioteke na usvajanje, nakon čega ide u Ministarstvo kulture i Ministarstvo finansija - izjavio je Rakočević. - To što traže zaposleni rešava se kroz promene Granskog kolektivnog ugovora, i ja sam u tom delu nemoćan da im pomognem.

On dodaje da su aktivnosti sindikata njihovo legitimno pravo, i da svaka promena mora ići legitimnim putem.

"DO KRAJA" Dragan Mirković, predstavnik Sindikata, saopštio je da oni dve i po godine pokušavaju da daju do znanja nadležnom Ministarstvu kulture i javnosti da ukoliko ti poslovi nestanu, nestaće i potreba za postojanjem Nacionalne biblioteke. - Jer te ostale poslove obavljaju i narodne biblioteke u Crnoj Gori. Održali smo štrajk upozorenja pre godinu dana, pa onda 20. marta, i odlučili smo da ovog puta idemo do kraja - kategoričan je Mirković.

- Zna se kako se menjaju zakoni, to ne možemo uraditi drugačije sem kako je zakonodavac propisao. Dogovor je bio postignut na sastanku 16. aprila, kada smo sa izvršnim odborom sindikata precizirali rokove do kada treba da formulišemo konkretne predloge sa obrazloženjem za izmenu i dopunu Pravilnika i GKU. Sa sastanka smo otišli svi zadovoljni - izjavio je Rakočević. - Nekoliko dana kasnije, međutim, došla je predsednica IO Sindikata kod mene i obavestila me da su održali sastanak u proširenom sastavu. Ne znam ko je to inicirao, ni šta se u međuvremenu dogodilo. Ceo dogovor je pao u vodu i najavila mi je radikalnije mere. Sa radnom grupom za izradu Pravilnika ću nastaviti posao dok stvari ne dovedemo do kraja u skladu sa pravilima i zakonskim normama.

U sindikatu podsećaju da su usvajanjem GKU za oblast kulture 2016. mnogi poslovi i radna mesta, koji su do sada postojala u Nacionalnoj biblioteci, nestali, iako, kako navode u saopštenju, u Biblioteci postoji osnovna potreba za njima, da bi se ispunili svi ciljevi i zadaci, koje je, prema Zakonu o bibliotečkoj delatnosti, Nacionalna biblioteka dužna da ispuni.


PROČITAJTE JOŠ:
CRNOGORCI DEMANTUJU: Ne koristimo vojna skladišta za kokain