MEHMED Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore, izjavio je u Ulcinju da Evropa u superlativu govori o Crnoj Gori, ali da je tzv. Kosovo, lider na Balkanu u poštovanju manjinskih prava!

Pročitajte još: Veterani iz "Oluje" obučavaju Albance!

- Ako idemo Evropi, onda moramo da slušamo šta Evropa misli o nama, a to je da smo daleko ispred svih balkanskih država, i to po svim kriterijumima. Ali ima jedna istina, imamo državu Kosovo, gde manjine imaju veća prava nego u Crnoj Gori, rekao je Zenka otvarajući školu političkih studija u tom primorskim gradu.

Po njegovoj oceni "Kosovo" ima samo jedan minus, a to je što Crnogorci još nemaju ustavnu kategoriju.

- Ali to nije krivica kosovskih političara, nego velikosrpske politike!