UKOLIKO neko poseduje imovinu koja je nesrazmerno velika u odnosu na prijavljena primanja, Tužilaštvo se neće baviti procenom u cilju utvrđivanja da li je ta imovina stečena kriminalnim radnjama. Izmenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću, predloženo je da se izbriše odredba koja propisuje da se finansijska istraga pokreće protiv osobe za koju se sumnja da poseduje imovinu veću nego što ju je mogao pribaviti zakonskim primanjima.

Tužilaštvo će donositi naredbe da se finansijska istraga pokreće samo kada postoji osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom delatnošću i zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično delo obuhvaćeno ovim zakonom.

- Ovaj zakon predstavlja snažno oružje u borbi protiv kriminala, pod uslovom da se koristi uz visoku stručnost i profesionalni integritet svih koji ga primenjuju - navodi se u Vladinom pojašnjenju razloga za podnošenje ovog predloga zakona.

Pročitajte još: Sud trajno oduzima imovinu Milošu Maroviću?

Međutim, poslanik Demokratske Crne Gore, Momo Koprivica, smatra da je reč o dramatičnom nazadovanju na planu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kako navodi, postoje tri vrste imovine. Prva je imovina kojoj se može dokazati zakonito poreklo, druga je imovina kojoj se može dokazati da je stečena vršenjem krivičnog dela, a treća je ona imovina za koju još niko nije dokazao da je stečena vršenjem krivičnog dela, ali ni njen vlasnik nije u stanju da dokaže da ju je stekao na zakonit način.

- U ovom poslednjem slučaju postoji javni interes za preispitivanjem porekla te imovine kako bi se sprečilo njeno uključivanje u pravni promet čime se ruše načela jednakosti, savesnosti i poštenja. Naši poreski zakoni ne sadrže ni norme o unakrsnoj proveri poreske osnovice, a što je tekovina modernih poreskih zakona, tako da se sa ovom izmenom zakona eliminiše i zadnja mogućnost provere one imovine koja je u nesrazmeri sa prihodima njenog vlasnika. Ako nema provere imovine koja je u nesrazmeri sa prihodima njenog vlasnika, nema podsticaja za regularno poslovanje i prijavljivanje svih činjenica od značaja za oporezivanje - kazao je Koprivica.

Momo Koprivica


Kako je istakao, proveri pre svega moraju biti podložni sadašnji i bivši javni funkcioneri i lica čija imovina prelazi određeni cenzus, te da je Crnoj Gori neophodan Zakon o poreklu imovine i uvođenje krivičnog dela nezakonito bogaćenje i prikrivanje imovine u skladu sa dokumentima UN.

Pročitajte još: Lopovi samo "oprali" biografije

- To prekrajanje zakona direktno je učinjeno po nalogu Mila Đukanovića i njegovih tajkuna kojima je u poslednje vreme obelodanjena ogromna imovinska masa koju oni redovnim prihodima nisu mogli pribaviti. Ovo je sredstvo za odbranu kovertaša i lažnih investitora koje je DPS involvirao u ekonomski sistem kako bi zarobljenu državnu imovinu koristili kao rezervoar za finansiranje izbornih kampanja i kupovinu glasova. Oni sa DPS dele plen i tu leži glavni izvor nesrazmere između imovine i prihoda - navodi Koprivica.

PRODUŽEN ROK ZA ISTRAGU

PREDLOG podrazumeva još jednu izmenu u Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom, a odnosi se na rok predviđen za pokretanje finansijske istrage. Aktuelni zakonski propisi nalažu da tužilaštvo zahtev za pokretanje finansijske istrage podnese najduže godinu dana nakon pravosnažnosti presude po kojoj je okrivljeni oglašen krivim. Novim predlogom zakona rok za pokretanje finansijske istrage povećan je na dve godine od pravosnažnosti presude.