CRNA Gora će u ovoj godini potrošiti 14,5 miliona evra za zakup diplomatsko-konzularnih predstavništava u svetu, kao i za troškove stanovanja zaposlenih diplomata! Dok će plate za nešto oko 150 zaposlenih koštati državu gotovo šest miliona evra! Za službena putovanja biće izdvojeno 180.000, a kako piše u Vladinim dokumentima, oni će obuhvatiti putovanja ministra, redovne bilateralne političke konsultacije u inostranstvu, učešće na konferencijama i drugim važnim događajima van zemlje, što uključuje i putovanja sa predsednikom države i premijerom. Planirano je da resorno ministarstvo potroši 1,3 miliona na kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama.

- U okviru ovog izdatka planirana su sredstva koja se odnose na plaćanje poverilačkog fonda za Avganistan u iznosu od 350.000 evra, polovinu obavezne godišnje članarine Crne Gore za članstvo u NATO u iznosu od 200.000 evra, dok je druga polovina obaveza Ministarstva odbrane, što je ukupno 400.000. Takođe, u okviru ovog izdatka planirana su sredstva za plaćanje kontribucija UN, OEBS-u, Savetu Evrope, Regionalnom savetu za saradnju i slično - navodi se u dokumentu.


PROČITAJTE JOŠ - Crna Gora daje 400.000 dolara za zdravstvo u Avganistanu!?


Za nove prostorije u sedištu NATO koje će koristiti delegacija Alijanse, država će izdvojiti 260.000 evra, što je polovina godišnje rate. Izgradnja novog kompleksa NATO sedišta u Briselu koštala je taj vojni savez 1,17 milijardi evra, pa i Crnu Goru kao njenu članicu.


ZARADA

DIPLOMATE će, u proseku, dobijati 59.700 evra godišnje, ili 5.000 evra mesečno zarade! Neto plata diplomata je, u proseku, oko 3.000, pa će do kraja ove godine dobiti više od 36.000 evra, što je za crnogorske prilike pozamašna svota.