U CRNOJ Gori je već dve godine na snazi Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu lečenja, koji je, umesto "informisane saglasnosti", uspostavio tzv. pretpostavljenu saglasnost, prema kojoj su svi građani potencijalni donori ukoliko to eksplicitno ne odbiju. Ipak, konačnu odluku o tome da li će organi posle smrti biti donirani donosi porodica preminule osobe. Međutim, od trenutka stupanja zakona na snagu do danas ostala je sporna mogućnost uzimanja organa od preminulog koji nema užu porodicu - supružnika, decu, roditelje, braću, sestre, usvojenika, usvojioca ili staratelja, jer takve slučajeve slovo zakona nije obuhvatilo.

Kako su nam kazali u Ministarstvu zdravlja, do sada je u Crnoj Gori urađeno 39 transplantacija bubrega sa živog davaoca, a dve sa kadavera - moždano umrle osobe. Prva transplantacija bubrega sa živog donora, kako navode u tom resoru, urađena je pre šest godina, dok je sa moždano mrtve osobe prva eksplantacija obavljena godinu kasnije.

Pročitajte još - CG: Porodica donora ima poslednju reč

- Crna Gora je od septembra ove godine potpisnica ugovora sa "Evrotransplantom", što podrazumeva mogućnost dobijanja organa za crnogorske državljane po sistemu "organ za organ". Ideja te organizacije je proširenje baze potencijalnih donora organa. Pretraživanjem prijavljenih kandidata za transplantaciju omogućuje se najveća podudarnost genetskog koda donora i nekog od pacijenata koji čekaju na transplantaciju. Organ se eksplantira, uzima od donora, i u najkraćem vremenskom roku šalje transplantacionom centru države u kojem ekipa za transplantaciju i pacijent kome organ najviše odgovara čekaju spremni za operaciju - kazali su u Ministarstvu.

Kako su objasnili, cilj "Evrotransplanta" je da obezbedi brzu komunikaciju između zemalja članica prilikom izbora što adekvatnijeg potencijalnog primaoca nekog kadaveričnog organa. Takođe, naveli su da udruženje funkcioniše po principu reciprociteta: koliko organa mi damo, toliko ćemo ih i primiti.

Ravnopravna članica "Evrotransplanta" Crna Gora je postala tek ove godine, dok je do septembra razmena organa u okviru te organizacije obavljana posredstvom Hrvatske, pa je sada, kako tvrde u Ministarstvu, procedura brža i lakša. Iako se u javnosti često o ovoj temi govori kao o jednom od vidova humanosti, kao i da doniranje organa za nekoga znači jedinu nadu za izlečenje, s druge strane stav da je presađivanje organa s preminulog donora kontroverzno zastupa znatan broj lekara širom sveta.

Pročitajte još - Život još u rukama donora

POKLON ILI ŽIVOT

Dve Nikšićanke Tatjana Vukićević i Konstantina Nina Maraš donirale su bubrege dvojici sugrađana kojima su gotovo u poslednji čas produžile život. O njihovom uzvišenom činu bruji ceo region. Transplantacija bubrega pomogla bi i Rosi Knežević, devojci iz Nikšića. Za operaciju je potrebno obezbediti 60.000 evra, bez troškova boravka i lekarskih kontrola. Ona je zahvaljujući humanim ljudima uspela da sakupi 48.000 evra, da bi problem rešio Ilija Bulajić, koji je od svojih sakupljenih sredstava izdvojio 10.000 evra i tako pomogao Rosi.