MODRIČA - Kao šef železničke stanice u Gradačcu, Željko Mitrović(61) je dobio stan od 57 kvadrata u ulici Ibre Kapetanovića 27, u Gradačcu i u njega se uselio 1985. godine sa porodicom. Iz njega je isteran odmah na početku rata 1992. godine. Kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum u članu 1 aneksa 7. propisano je da se svi proterani imaju pravo vratiti u predratno mesto stanovanja i mora im se vratiti sva imovina.

Pročitjate još: Rat tajnim optužnicama na štetu Srba

- Na osnovu toga odmah sam podneo zahtev za vraćanje moga stana. I pored činjenice da mi Mirovni sporazum i Evropska konvencija o ljudskim pravima daje prava na vraćanje u posed stana, opština Gradačac je 2003 godine odbila moj zahtev. Žalio sam se kantonalnom sudu u Tuzli. Oni su mi takođe odbili zahtev za vraćanje stana. – priča svoju tužnu priču Mitrović.

Nakon toga žalio se Vrhovnom sudu Federacije BiH kao najvišoj sudskoj instanci. Vrhovni sud je presudio 2. jula 2008. godine u njegovu korist. Tako, od tada punih deset godina Željko Mitrović čeka da se provede presuda Vrhovnog suda FBiH.

- Toliko o pravdi i pravima Srba u Federaciji BiH. U međuvremenu opština Gradačac moj stan daje firmi Klas iz Srebrenika. Žalio sam se ponovo svim institucijama, ministarstvima za izbeglice u Federaciji i Republici Srpskoj. Svi mi nešto muljaju. Vrhovni sud F BiH je i 2012. godine na žalbu opštine Gradačac za vanredno preispitivanje sudske odluke potvrdio svoju raniju presudu i dao meni za pravo. Međutim ja deset godina čekam na izvršenje odluke Vrhovnog suda. – kaže očajni Mitrović.


Pročitjate još: SPOMENIK UBIJENIM SRBIMA U SARAJEVU: Podizanje krsta na Zlatištu


U ministarstvu za izbeglice Republike Srpske rečeno je da su upoznati sa slučajem ali zakonski sve je u nadležnsoti ministarstva Federacijie BiH. U ovom ministarstvu opet tvrde da i oni nisu nadležni za pitanje povraćaja imovine. Na pisani upit šta je sa ovim slučajem nisu odgovorili i niti žele da govore o slučaju Željka Mitrovića.

Na traženje Mitrovića da se izvrši konačna presuda Vrhovnog suda stara deset godina poslednja se pismeno oglasila Služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove u Gradačcu koji su rekli da im je onemogućeno vođenje ovog postupka.

- Obzirom da je predmetni stan promenio vlasnika služba nije u mogućnosti da pokrene postupak uvođenja u posed Željka Mitrovića. Za sve pravne radnje vezane za presudu Vrhovnog suda FBiH tražite informacije od opštinskog pravobranilaštva Gradačac - stoji u dopisu od 23.10.2017. godine koji je potpisao Damir Kurjaković pomoćnik opštinskog načelnika.

Željko i njegova porodica (supruga i troje dece) su očajni. Kako kažu oni su samo još jedna priča o pravu i pravdi za Srbe. Izugbili su nadu da ima pravde za njih u ovoj državi.

- Neka je na čast međunarodnom foktoru koji se ubi od uvođenja pravde u BiH za svoje miljenike. Samo moj stan ne mogu vratiti. Dvadeset godina se borim za svoj stan i boriću se ako treba još dvadeset, ma boriću se dok sam živ - odlučan je Željko Mitrović