SKOPLjE - U Skoplju je u četvrtak, u 80. godini preminuo poznati makedonski vajar, akademik Tome Serafimovski.

U veoma bogatom, 60-godišnjem stvaralačkom opusu akademik Serafimovski je uradio - 550 skulptura, 250 portreta, 180 aktova, stotinjak skica i minijatura, preko 15 skulptura sa animalnim scenama, desetak torzoa i reljefa, više od 40 spomenika i spomen-obeležja u Makedoniji, zemljama Balkana i širom sveta.

Serafimovski je osnivač i Fondacije „Likovni umetnici Đuri Jakšiću" u Skadarliji u Beogradu. Njegova umetnička dela nalaze se u Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj, Italiji, Bugarskoj, Francuskoj, Španiji... širom Evrope i Amerike u slobodnom prostoru, u privatnim i javnim kolekcijama, u galerijama i muzejima. Učestvovao je na oko 300 grupnih, a ostvario je i 40 samostalnih izložbi u zemlji i unostranstvu.

U okviru ciklusa "Balkansko sazvežđe" Serafimovski bio angažovan na izradi skulpture Nikole Tesle. Bio je član makedonske, srpske i crnogorske akademije nauka i umetnosti i član Svetske akademije umetnosti i nauka, sa sedištem u San Francisku.
Serafimovskio je rođen u selu Zubovce kod Gostivara, 14. jula 1935. godine. Osnovnu školu je zavrio u Gostivaru, a 1957. srednju umetničku, na odseku vajarstva u Splitu. Izvestan period je radio kao slikar scenograf u narodnom kazalištu u Splitu.

Obrazovanje je 1957. nastavio na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu gde je diplomarao 1963. u klasi profesora Antuna Augustinčića. Iste godine je angažovan kao saradnik u majstorskoj radionici profesora.

U spomen njegovih predaka, u rodnom selu Zubovce, 2008. podignuta je crkva "Sv. apostol Toma“ čiji je ktitor akademik Serafimovski. Uradio je ikonostas u tom hramu u jedinstvenoj tehnici, baraljef u bronzi, što se smatra prvim primerom unikatnog dela u novijoj umetnosti. M.S.

ŽENA TRAJNA OPSESIJA
Na promociji TV feljtona RTS-a o životu i delu akademika Snjerafimovskog „Izvajani Balkan“ u MANU u Skoplju, otobra lane, ocenio je: – Čovek je moja neiscrpna inspiracija, ama čovek je početak i kraj, dok je žena samo - početak. Ja ne mogu da sagledam kraj inspiracije za ženu. Ona ostaje kao moja trajna ne opsesija, ispiracija, ljubav i želja.