ZEMNI ostaci 23 mitropolita Zete i Crne Gore, koji su izvađeni iz grobova osamdesetih godina prošlog veka prilikom arheoloških istraživanja tog lokaliteta, biće sahranjeni danas u crkvi Cetinjskog manastira na Ćipuru. Svetu zaupokojenu liturgiju sa sveštenstvom služiće mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.

U vremenu od sazdanja starog Cetinjskog manastira na Ćipuru 1484. do razaranja 1692. u njemu je, po postojećem katalogu - diptihu, stolovalo 25 mitropolita zetskih, crnogorskih i primorskih: Visarion Prvi (1484-1491), Pahomije Prvi (1491), Vavila (1494), German Drugi (1496), Roman (1520), Pavle (1530), Romil Prvi (1530-1551), Vasilije Prvi (1532), Nikodim (1540), Makarije (1550-1558), Dionisije (1558), Romil Drugi (1559), Ruvim Prvi (1561), Pahomije Drugi (1568-1573), Gerasim (1573), Venijamin (1582-1591), Stefan (1591-1593), Ruvim Drugi (Njeguš) (1593-1639), Mardarije Prvi (1637-1647), Visarion Drugi (1647-1654), Maradije Drugi (1654-1661), Ruvim Treći (Boljević) (1662-1685), Vasilije Drugi (Veljekrajski) (1685), Visarion (Borilović, Bajica) (1685-1692) i Sava (Očinić, Kaluđeričić) (1692-1697).

- Poznato je samo da je mitropolit Ruvim Treći (Boljević) sahranjen u manastiru Gornji Brčeli i mitropolit Sava (Očinić, Kaluđeričić) u manastiru Dobrska ćelija. Sve do pre tri meseca nije se znalo gde su pohranjeni njihovi zemni ostaci posle antropoloških istraživanja i analiza skeletnih ostataka. To se dogodilo zahvaljujući dopisu od 15. marta koji je uputio Mitropoliji akademik profesor dr Pavle Pejović, direktor Narodnog muzeja CG - kaže za “Novosti” Jovan Markuš, publicista s Cetinja.

PODRUM

- Svako razumno čeljade logično je da postavi pitanje gde su dosad bili, posle završenih arheoloških istraživanja, zemni ostaci 23 mitropolita? Gde su se nalazili, ne znam, ali znam da su završili u pomoćnom objektu Dvorca kralja Nikole na Cetinju. Tu su na besprizoran način čuvani tako da su i “psi mogli da ih raznose”. U svakom slučaju, direktori Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture od 1986. do danas imaju obavezu da javnosti daju objašnjenje kako je došlo do ovakvog skrnavljenja zemnih ostataka cetinjskih mitropolita - ističe Markuš.