Saopštenjem Albanske nacionalne oslobodilačke armije, sa oznakom Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) i potpisom izvesnog „komandanta Kuštrimija“, ta organizacija je preuzela odgovornost za bombaške napade izvršene 9. decembra na policijske stanice MUP-a Makedonije u Gostivaru i Kumanovu.

Prema saopštenju, poslatom sa zadrškom, albanska organizacija šalje i političku poruku i zahteva odmeđunarodne zajednice da preventivno „interveniše i spreči eskalaciju situacije i novi rat“ u ovoj državi. Zanimljivo je da se u kominikeu navodi da su iste noći izvedeni napadi na još nekoliko objekata MUP-a Makedonije, ali da oni javno nisu bili registrovani.

- U noći 9. decembra u 20:00 časova u koordiniranoj akciji jedinice UČK izvršile su napad nadomak policijske stanice Bit Pazar u Skoplju, specijalne policijske jedinice u kasarni Ilinden, zatim u Tetovu, Gostivaru i Kumanovu, precizira se u saopštenju OVK.

Iz MUP-a Makedonije, bez komemntarisanja saopštenja, potvrđeno je da se još uvek radi na utvrđivanju pozadine izvedenih akcija za postavljanje eksplozivnih naprava 9. decembra kraj objekata policijskih stanica u Kumanovu i Tetovu, „pri čemu nije bilo oštećenja“. Nisu poznati ni akteri ni motivi izvršenih napada. U pogledu odocnelog preuzimanja odgovornosti saopštenjem OVK, MUP proverava i utvrđuje odakle je saopštenje poslato.

Slično oglašavanje je usledilo i posle granatiranja zdanje Vlade u Skoplju, pre mesec i po, odnosno posle „potvrde“ o patroliranju „garde“ Iliride u nekoliko gradova Makedonije. Istragom je kasnije utvrđeno da je elektronskom poštom saopštenje upućeno „sa severa iz Švajcarske“. Zato je od javnog tužilaštva Makedonije zatraženo da pokrene međunarodnu istragu za utvrđivanje identiteta autora.

Bezbednosni stručnjaci upozoravaju da je neophodno utvrđivanje pozadine ovih saopštenja jer bombaški napadi, iako bez ozbiljnijih posledica, za javnost ostaju nerazjašnjeni, što unosi nepoverenje pa i strah kod građana. Iz Javnog tužilaštva Makedonije koje vodi istragu za napad na zgradu vlade saopšteno je da u tom slučaju „nema novih momenata za javnost“.

M.S.