RAŠKA GORA, smeštena uz kanjon Neretve, na dvadesetak kilometara severno od Mostara, vekovima je bila zavičaj ugledne hercegovačke porodice Janjić. Od njihovog odlaska, posle brojnih patnji i stradanja, na ovom području više nema Srba.

A sudbina Janjića, sada raseljenih po čitavom svetu, kao da oslikava sudbinu srpskog naroda ne samo iz doline Neretve već i šireg područja Hercegovine.

Rađali su se i bogato živeli Janjići u idiličnom prostoru uz Neretvu, u naseljima Vituša, Varda, Željetuša. U ovoj imućnoj i složnoj porodici stasavale su porodice čestitih ljudi i vrednih domaćina, profesora, sportista... Čuvali su rodnu grudu. Radili na svojim imanjima, mnogi na odgovornim poslovima. Odlazili su iz Raške Gore i uvek joj se vraćali. Znali su i poštovali ognjište i običaje.

- Bili smo velika i složna porodica sve do nesrećnog rata koji nas je oterao iz zavičaja i raselio na sve strane sveta - pričaju Savo i Darinka Janjić, koji su svoj novi dom svili u Gacku, u Republici Srpskoj.

Savo priča kako je radio na železnici, živeo u rodnoj Vituši. Kada su deca stasala za školu, preselio se u Mostar.

“LORA“ I “DRETELj“ DRAGO Janjić, Savin brat, prošao je torturu zloglasnog zatvora „Lora“. Nije se vratio u zavičaj, živi u Trebinju. Zatvorsku torturu HVO prošao je Rade Janjić, nekadašnji fudbaler i sekretar SOFK-a u Mostaru. Uhapšen je i sproveden u „Dretelj“. Posle zatvora završio je u Nemačkoj.

- Vituša je blizu Mostara, pa sam održavao sam rodnu kuću i imanje. Uhapsili su me u Mostaru čim je počeo rat 1992. godine. Prošao sam torturu mostarskog zatvora. Imao sam sreću da preživim, preko Nevesinja stignem za Gacko. Supruga Darinka i sin Miroslav ostali su sa mnom u Gacku. Drugi sin Darko je u Batajnici, a kćerka Mirjana u Beogradu - sa nostalgijom priča Savo Janjić.

Savina braća i rođaci rasuli su se po celom svetu. Stigli su do Amerike, Australije, Zapadne Evrope. Deca Savine sestre Dragice, skrasila su se u Švedskoj, Norveškoj i Kanadi. Bratanac Radovan sa sinom Slobodanom je u Nemačkoj. Grujo, Savin bliski rođak, ugledni mostarski profesor, izbegao je sa porodicom u Švedsku. Tamo je i sahranjen.

- Stradanja naše porodice traju u kontinuitetu. I sama sam bila siroče, a stradanja su nastavljena i 1992. godine. Đorđe, moj brat od strica živi u Americi. Risto, drugi brat, sa sinovima je u Australiji. I moje dvoje dece su izbegli, na sreću, oni su blizu u Srbiji - priča Darinka.

Želja roditelja je da se porodica okupi, da to bude sabor Janjića. Zasad postoje samo san i nada da će se to ostvariti.