AMERIČKI radiestezisti iz sastava američkih oružanih snaga angažovanih u Iraku
pomogli su u spasavanju vojnika DŽesike Linč i dva izgubljena pilota aviona F-14 “tomket”. Pentagonovi “rašljari” odredili su lokacije američkih “izgubljenih” vojnika i na taj način omogućili specijalcima da ih oslobode iz iračkog zarobljeništva.
- Radiestezisti su stvarnost u oružanim snagama SAD. Oni se nalaze u jedinicama koje su namenjene za otkrivanje mina, neeksplodiranih granata i bombi, pronalaženje nestalih vojnika i otkrivanje izvora vode u otežanim ratnim uslovima - kaže za “Večernje novosti” Slobodan Radosavljević, po rangu sedmi radiestezista u Evropi, penzionisani pripadnik VJ.
Prema obaveštajnim informacijama, američke jedinice stacionirane u Iraku raspolažu na nivou puka sa po sedam radiestezista čiji su rezultati rada na terenu veoma efikasni. Pored toga, tu je grupa za neokortička dejstva svrstana u formaciji četiri, tri, tri, tri... koja specijalnim uređajima zrače “mete” talasima frekfencije između 2 i 22 herca, što utiče direktno na mozak neprijateljskih vojnika. Stvara kod njih defetizam, slabi im fizičko stanje ili ih pretvara u histerično nekontrolisane osobe.
Tradicija učestvovanja radiestezista u oružanim snagama SAD datira još iz Vijetnamskog rata. Inžinjerci Prve i Treće divizije marinaca u Vijetnamu imali su radiesteziste koji su obučavani da u najtežim ratnim uslovima pronalaze ranjene, postavljene mine od nagaznih do poteznih, i izvore vode. Koliko je Pentagon uvažavao radiesteziste govori i činjenica da je u to vreme dr Kaboja Harvalik, fizičar koji je izučavao radiesteziju, bio savetnik u Pentagonu za pomenutu oblast.
Pentagon je u poslednjih deset godina veoma zainteresovan za istraživanja u oblasti radiestezije. Posebno se izučava zračenje oblika. Polja uticaja osećaju se oko predmeta ili živih bića, a vezana su za oblik i na prvi pogled, nezavisna od prirode i boje objekta koji ih emituje. No, svojstva zračenja oblika odlikuju se magnetnom i električnom fazom, polarnošću i bojom radijacije koja apsolutno nema ničeg zajedničkog sa bojom u hromatskom smislu.
Američki vojni stručnjaci radiesteziste su se uključili i u razvoj “neokortičkog rata” čiji efekti, skriveni pod velom tajni, postižu određeni cilj koji je Pentagon zacrtao u tom domenu ratovanja.
Svako pisanje o ovakvim informacijama Pentagon negira, a pojedince ili grupe koje govore o ovim američkim dostignućima, tretiraju kao ljude sa bujnom maštom.

ISKUSTVA STARIH RIMLJANA
RAD američkih uniformisanih radiestezista bazira se još na iskustvima starih Rimljana i austrougarske vojske iz Prvog svetskog rata. Rimljani su svoje logore i utvrđenja postavljali na poljima sa posebnim zračenjem, takozvana mesta snage (definiciju koju je kasnije dao Jorg Purner 1982. doktorirao u Insbruku na temu “Granične oblasti između radiestezije i arhitekture”).
Rimski rašljari pronalazili su izgubljene kurire ili vojne patrole. Glavni rašljar u njihovoj vojsci imao je oficirski rang. Za vreme Prvog svetskog rata u jedinicama Austrougarske vojske nalazili su se tragači za vodom (rutengangeri), koji su bili osposobljeni da pomoću rašlji pronađu pitku vodu za potrebe jedinica.