OKRUŽENI smo mobilnim telefonima i ruterima za bežični internet. Od smartfona se ne odvajamo, a uređaj za emitovanje bežičnog interneta radi danonoćno. Nove tehonologije su nam olakšale život, ali i unele strah od mogućeg štetnog delovanja - zračenja.

Postavlja se pitanje koliko je za ljude štetno izlaganje tako velikoj količini nejonizujućeg zračenja. Eminentni naučnici i stručnjaci širom sveta imaju oprečne stavove po pitanju uticaja električnih i magnetskih polja na ljudski organizam. Ipak, slažu se da određena štetnost postoji, tako da bi svako trebalo da preuzme određene korake zaštite.

PROČITAJTE JOŠ: Mobilni telefoni štete zdravlju

Svi kućni aparati predstavljaju izvore električnih i magnetskih polja niskih frekvencija koji pripadaju grupi nejonizujućih zračenja. Vrednosti jačine su najizraženije u neposrednoj blizini aparata, dok sa rastojanjem od izvora opadaju. Ipak, izuzetak su mikrotalasne peći, koje zbog termičkog efekta na hranu emituju zračenje na frekvenciji od 2,45 gigaherca, što znači da za vreme njenog rada treba biti na malo većem rastojanju, oko četiri metra.

PROČITAJTE JOŠ: Koliko su zaista opasni telefoni i bežični internet

Na rastojanju od 30 do 50 centimetara od određenog aparata nivo električnih i magnetskih polja drastično opada, pa osoba na navedenim rastojanjima može biti spokojna. Posebno treba obratiti pažnju na ostavljanje električnih aparata i mobilnih telefona pored kreveta za spavanje, pa čak treba biti oprezan i sa satovima-budilnicima.

Međunarodna agencija za istraživanje kancera je zračenje mobilnih telefona svrstala u takozvanu grupu 2B, potencijalno kancerogenu za ljude. Navedena klasifikacija takođe znači i da su potrebna dalja istraživanja. Mobilni telefoni najviše zrače tokom razgovora, pri čemu mozak apsorbuje najmanje polovinu zračenja koje se emituje. S druge strane, kada je mobilni telefon uključen a ne koristi se, odnosno nalazi se "u stanju mirovanja", orijentaciono na svakih 15 minuta pošalje po jedan kratak signal najbližoj baznoj stanici, koja ga registruje po posmatranoj lokaciji. To zapravo znači da je tada zračenje zanemarljivo.

Vrlo je važno napomenuti da prilikom poziva nekog broja treba sačeka nekoliko sekundi dok se ne uspostavi veza pa tek onda aparat prisloniti na uvo. Tokom razgovora svaki mobilni telefon emituje različite vrednosti radiofrekvencijskog zračenja u zavisnosti od kvaliteta samog telefona, ali i od položaja u odnosu na antene baznih stanica mobilne telefonije. Ukoliko su antene baznih stanica bliže, zračenje mobilnih telefona je manje, i obrnuto. Tokom noći, kada nam mobilni telefoni nisu potrebni, treba ih staviti što dalje od glave, a najbolje u drugu sobu u kojoj niko ne boravi.

NE DRŽITE LAPTOP U KRILU Dosadašnja merenja su pokazala da su zračenja najintenzivnija na samom telu laptopa, a da sa rastojanjem drastično opadaju. Ovo radiofrekvencijsko zračenje uglavnom je povećano na mestima gde se nalaze hard-disk i konektori. Savetuje se da se prilikom dužeg rada ne drže na krilu. Takođe, muškarcima se savetuje da telefon ne drže u džepu pantalona, jer negativno utiče na broj spermatozoida.

NOĆU ISKLjUČITE RUTER

Svi vole bežični internet. Nema više nezgodnih i ružnih kablova koji se rastežu po podu. Međutim, ako se zna da ruteri i modemi šalju signale kroz zidove putem elektromagnetnog zračenja, zašto ti signali ne bi mogli da prođu i kroz naša tela? A bežični internet svi imamo i kući, na poslu, u kafiću, tržnom centru... Dodatni problem je što niko nikad ne gasi svoj vaj-faj. Dakle, zračenje je prisutno non-stop. Ne zaboravimo da i naše komšije verovatno poseduju bežični internet. Postoje studije koje pokazuju da dugoročno izlaganje talasima koje stvaraju ruteri može da izazove bolesti. Zato, noću je najbolje da ih isključite.

SAVETI

* Deci mlađoj od 12 godina ne treba davati da koriste mobilni telefon

* Izbegavati nošenje neposredno uz telo

* Razgovore obavljati što brže

* Mobilni telefon ne treba približavati uvu dok se ne uspostavi telefonska veza

* Tokom razgovora telefon držati naizmenično na oba uva

* Više koristiti spikerfon i SMS komunikaciju

* Isključite internet rutere u sobi u kojoj deca spavaju