Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2019. godinu, kao i eventualno još uvek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.


- Propisani rok za uplatu druge rate do kompletnog iznosa je najkasnije do 30. septembra 2019. godine. S tim u vezi, naglašavamo da će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate. Takođe, Poreska uprava RS će intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica, koristeći sve zakonski raspoložive mere, od blokada računa, plenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mere naplate ove poreske obaveze, navodi se u saopštenju iz Poreske uprave RS.


Pročitajte još: MINISTARKA FINANSIJA RS: Budžet Srpske stabilan


Kako navode cilj Poreske uprave RS nije samo kažnjavanje poreskih obveznika i provođenje postupaka prinudne naplate, te iz tog razloga na vreme, pre isteka roka, podsećamo poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire svoje eventualne obaveze.

Pored toga, Poreska uprava Republike Srpske poziva i sve one koji još uvek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti.