- Predsednik Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović rekao je da je saradnja ove institucije sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti urodila plodom, da je zasnovana na jedinstvenom, kulturnom i duhovnom prostoru, i da je u prošloj i ovoj godini rezultirala 21 zajedničkom aktivnošću.

- Saradnja je zasnovana na pravnim aktima, na ustavu i sporazumu dve akademije. Osim pravne, postoji snažna osnova koja nas objedinjuje, a to je da smo mi jedinstven kulturni, duhovni i drugi prostor, i to nas povezuje trajno, rekao je Kuzmanović danas novinarima u Banjaluci, nakon sednice izvršnih odbora SANU i ANURS.
On je rekao da je ova saradnja jedinstven primer gde se ne gleda koja je institucija starija i jača, već se radi u interesu jednih i drugih.

Kuzmanović je rekao da su dve akademije napravile veliki iskorak u obavljanju zajedničkih poslova, ističući da je u prošloj i ovoj godini registrovana 21 zajednička aktivnost i da će ova saradnja biti nastavljena i ubuduće.

- Ta aktivnost odnosi se u glavnom na održavanje zajedničkih naučnih skupova, zbornika radova, izradu Enciklopedije Republike Srpske, zaključio je Kuzmanović.

Predsednik SANU Vladimir Kostić rekao je novinarima da ova institucija sarađuje sa velikim brojem akademija, ali su samo dvije institucije zapisane u njen statut kao one sa kojima ima strateški interes saradnje - Matica Srpska i ANURS.

On je rekao da će dvije akademije zajednički raditi na jezičko-lingvističkim pitanjima, širem doživljavanju istorijskih činjenica, nizu manifestacija o obrazovanju u budućnosti, pitanjima u sferi ekonomije, zapošljavanja, demografije i izložbi.