Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske objavilo je konačne rang-liste stipendista koji su aplicirali na konkurse i prema kojima će biti dodeljeno ukupno 1.000 stipendija od po 2.000 konvetibilnih maraka studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u Srpskoj.


Resorni ministar Srđan Rajčević rekao je da je za stipendiranje ovih studenata budžetom predviđeno dva miliona maraka.

- Stipendije se isplaćuju u 10 mesečnih rata, a u kategoriji uspešnih studenata sva tri ciklusa studija dodeljene su 692 stipendije, naveo je Rajčević.

Prema njegovim rečima, u kategoriji uspešnih studenata prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta dodeljene su 563 stipendije, studentima drugog ciklusa studija 68 stipendija i studentima trećeg ciklusa studija 22 stipendije, rekao je Rajčević novinarima u Banjaluci.

On je dodao da je 39 stipendija dodeljeno studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koje se ne finansiraju iz budžeta, dok je u kategoriji "ostali studenti" prvog ciklusa studija dodeljeno 276 stipendija.

PROČITAJTE JOŠ: Stipendije najboljim studentima

- Kada je reč o studentima prvog ciklusa studija sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Republike Srpske, na podršku Ministarstva mogu da računaju 24 studenta, kao i osam studenata sa invaliditetom prvog, drugog i trećeg ciklusa studija koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, rekao je Rajčević.

On je dodao da Vlada Srpske i resorno ministarstvo nameravaju da nastave sa podrškom studenata koji žele da upišu i završe studije, te da se usmere ka novom modelu razvoja, pre svega, ekonomije koja je zasnovana na znanju.


Načelnik Odeljenja za studentski standard u resornom ministarstvu Jovana Simić napomenula je da su se na javni konkurs za dodelu stipendija studentima sva tri ciklusa studija u Republici Srpskoj za ovu godinu prijavila 1.383 studenta.

Ona je navela da uslove konkursa nisu ispunila 263 studenta, dok je njih 120 ispunilo uslove konkursa, ali su prilikom rangiranja ostali ispod crte.

- Ugovori sa studentima kojima je dodeljena stipendija u kategoriji studenata sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Republike Srpske biće potpisani u petak, 29. marta, i ponedeljak, 1. aprila, od 9.00 do 16.00 časova u prostorijama Ministarstva, dok će ostali dobiti rešenja o dodeli stipendije na adresu koju su dostavili, dodala je Simićeva.

Prema njenim rečima, studenti koji su konkurisali za stipendiju Ministarstva i ispunjavaju uslove konkursa, a dodeljena im je stipendija od drugog javnog izvora stipendiranja, imali su mogućnost da se opredele za jednu stipendiju i to u roku od osam dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste.


PROČITAJTE JOŠ: Više stipendija za studente

Simićeva je napomenula da, ukoliko Ministarstvo naknadno ustanovi da se student nije odrekao stipendije iz drugog javnog izvora stipendiranja, stipendija će mu biti obustavljena.

Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Radmila Pejić kaže da Ministarstvo dodeljuje finansijsku pomoć studentima koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, na studijskim programima čiji su izlazni profili zaključkom Vlade Srpske utvrđeni kao deficitarni.

Prema njenim rečima, na prvom i dugom ciklusu studija to su studijski programi u oblasti matematike, fizike, informatike i računarstva.

- Pravo na finansijsku pomoć imaju studenti koji su upisali prvu godinu na prvom ciklusu studija, te položili najmanje dva ispita i upisali drugi semestar, kao i studenti druge, treće i četvrte godine studija koji nisu obnovili nijednu godinu studija, rekla je Pejićeva.

Ona je dodala da pravo na finansijsku pomoć imaju i studenti koji su upisali ove studijske programe na driugom ciklusu studija i koji nisu obnovili nijednu godinu studija na drugom ciklusu.

Pejićeva je navela da Ministarstvo dodeljuje finansijsku pomoć studentima koji su upisali matematiku na trećem ciklusu studija, ako nisu obnovili nijednu godinu studija na ovom ciklusu, te da je uslov da studenti imaju prebivalište u Republici Srpskoj.

- Pravo na finansijsku pomoć imaju i apsolventi koji ispunjavaju pomenute uslove. Mesečni iznos finansijske pomoći je 200 maraka i dodeljuje se 10 meseci, a važno je istaći da pravo na finansijsku pomoć imaju i studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva, rekla je Pejićeva.