Novi ciklus sufinansiranja članiranina u sportskim organizacijama u okviru projekta „Sport dostupan deci“ počinje već narednog meseca.

Za te namene biće izdvojeno 77.000 maraka, koje će biti raspoređene putem javnog poziva koji je danas raspisalo nadležno Odeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport.

– U cilju uključivanja što većeg broja dece u sportske aktivnosti, pozivamo sve klasifikovane sportske organizacije sa teritorije grada Banjaluka u sportovima prve i druge kategorije da se u narednih deset dana prijave na javni poziv i na taj način učestvuju u realizaciji projekta „Sport dostupan deci“ - rekli su iz resornog odelenja, ističući da su ovim projektom zadovoljni i roditelji, koji su kroz program sufinansiranja članarina znatno rasterećeni.

PROČITAJTE JOŠ - Jovanović: Deca kroz SIM stvaraju bolju budućnost

Kako su naveli, „Sport dostupan deci“, koji je kao novina počeo da se realizuje od prošle godine, podrazumeva sufinansiranje članarina u klasifikovanim sportskim organizacijama koje mogu da podnesu zahteve za subvencionisanje članarina u dve najniže kategorije koje se nalaze u sistemu takmičenja matičnog sportskog saveza u skladu sa odobrenim brojem za jednu sportsku granu.

Prijavljivanje na javni poziv vrši se u skladu sa propisanim obrascem SČ – Sportske članarine – Zahtev za učešće u realizaciji projekta „Sport dostupan deci“, koji je naznačen u tekstu javnog poziva.

Grad će sa izabranim sportskim organizacijama preko kojih će se sprovoditi ovaj projekat potpisati ugovor, kojim se definiše broj i iznos sufinansiranih članarina, period realizacije projekta, prava i obaveze korisnika tih članarina, izveštaj i kontrola realizacije projekta.