Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske zabranila je uvoz 5.400 kilograma mandarina poreklom iz Turske zbog povećanog sadržaja pesticida.


Zabrana je usledila nakon redovnog pregleda pošiljke hrane biljnog porekla pri uvozu, a reč je o uvozniku sa sedištem u Federaciji BiH, saopšteno je iz Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Nadležni inspektor obavio je uzorkovanje za laboratorijsku analizu u Institutu za vode u Bijeljini radi ispitivanja ostataka pesticida.

Na osnovu izveštaja o laboratorijskoj analizi utvrđeno je prisustvo pesticida "fenvalerat" iznad vrednosti propisanih Pravilnikom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u hrani.


PROČITAJTE JOŠ: Mandarina briše bore


Iz Uprave ističu da je uvoznik zatražio superanalizu koja je obavljena u "SP Laboratoriji" u Bečeju, kojom je potvrđeno povećano prisustvo ostatka pomenutog pesticida, na osnovu čega je naređeno vraćanje sporne pošiljke ili uništavanje pod nadzorom nadležnog federalnog inspektora.