Među korisnicima prava na penziju, sa prebivalištem u Republici Srpskoj ili inostranstvu, Fond PIO RS isplaćuje i 16 korisnika sa navršenih 100 i više godina života.

Od njih šesnaest, u RS živi dvanaest, tri u Srbiji i jedan u Hrvatskoj. Sedam korisnika prava rođeno je 1918, pet je došlo na svet godinu dana ranije, dva korisnika rođena su 1916, a po jedan 1914. odnosno 1912.

I, ovde se potvrđuje da su žene dugovečnije, jer ih je među stogodišnjim penzionerima tri puta više od muškaraca. Od njih šesnaest, čak je trinaest žena.

Najstarija korisnica prava (U. Đ.) rođena je početkom prošlog veka, 1912. godine, ima 106 godina i živi u Srbiji, a pravo koristi od 1976. godine.


PROČITAJTE JOŠ: Zvornik: Uz podršku rođena 51 beba

Zanimljivo je da najstariji penzioner nije istovremeno i korisnik prava sa najdužim periodom korišćenja. Naime, penzionerka B. Đ. pravo na penziju ostvarila je davne 1958. godine, dakle pre 60 godina.

U dužini korišćenja prava slede Ž. A. sa 59 godina, S. S. sa 57 godina i K. R. sa 54 godine od priznavanja prava na penziju, i sve su sa područja Krajine.


ŽIVOTNI VEK

Očekivano trajanje života u Republici Srpskoj danas je 77,2 godine, pri čemu za muškarce taj broj iznosi 74,7 godina, a žene žive pet godina duže od muškaraca ili 79,7 godina.

I pored toga, životi vek je ipak kraći za blizu deset godina u odnosu na pojedine visokorazvijene zemlje Evrope ili Japana.