VLADA RS i ministarstvo uprave i lokalne samouprave kroz zakonska rešenja uspeli su da zaustave nepotrebno i nezakonito zapošljavanje u lokalnim zajednicama. Odnos tri zaposlena na 1.000 stanovnika već se primenjuje u 64 lokalne zajednice u Srpskoj i daje odlične rezultate na terenu. Odlaskom viška radnika oslobađa se i novac u budžetima za važnije projekte. Jedan od prioriteta u ovoj godini biće i bolje otvaranje lokalnih zajednica prema dijaspori, kaže u intervjuu, za “Novosti”, Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave.

- Dijaspora je ogroman resurs Republike Srpske za lokalne zajednice. Vlada je to prepoznala i radićemo na sistemskim rešenjima kojima bismo olakšali lokalnim zajednicama, da ih otvorimo prema dijaspori i da uspostavimo što bolji sistem saradnje - kaže ministarka Rešić.

*Koji su to načini za približavanje dijaspore lokalnim zajednicama u Srpskoj?

- Jedan od načina je i formiranje Saveza za implementaciju strategija razvoja lokalne uprave i samouprave 2017-2021. godine, a što smo uradili. Tražimo ideje iz lokalnih zajednica za projekte. Ovo je posebno bitno za nerazvijene opštine u Srpskoj kojih je sada 33. Sledeće godine grant za izrazito nerazvijene opštine iznosi 2.300.000 maraka i veći je za 300.000 maraka. Ovaj novac će biti posebno definisan uredbom i iskorišten za sufinansiranje projekata.

* Kako iskoristiti naše ljude koji žive po svetu da privuku investitore u svoj rodni kraj?

- Naši ljudi koji žive po svetu su naši najbolji ambasadori. Mi ćemo kroz saradnju sa lokalnim zajednicama da se povežemo sa njima i da vidimo šta neka od opština treba da uradi kako bi im pomogla da se dovedu investitori u Srpsku.

*Da li ste zadovoljni zaustavljanjem masovnog i nezakonitog zapošljavanja na lokalu u Srpskoj.

- Jesam. Svi se danas u lokalnim zajednicama bave sanacijom, odnosno kako da se reši problem "nagomilanog" viška radnika u lokalnim administracijama. Osim klauzule troje zaposlenih na 1.000 stanovnika, u zakonu stoji i da broj onih koji su angažovani na određeno vreme ne može biti veći od deset odsto u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Na ta dva načina zaustavili smo zapošljavanje.

KOLEKTIVNI UGOVOR *Kako se odvija primena Kolektivnog ugovora?
- Ministarstvo pod posebnom lupom traži primenu Kolektivnog ugovora u lokalnim zajednicama. Ovim ugovorom se smanjuju plate načelnicima odeljenja, a povećaju plate onima koji su imali najniže koeficijente u lokalnoj administraciji. Zasada primena ide sporo ali najbitnije je da ide.

*Kako smanjiti broj nerazvijenih lokalnih zajednica u Srpskoj?

- Broj nerazvijenih opština ostao je nažalost isti odnosno 33 i ne povećava se. Nakon poplava 2014. godine imali smo trend povećanja, ali se stvari sada popravljaju i Vlada RS i resorno ministarstvo kroz rad sa ovim lokalnim zajednicama radiće na njihovom razvoju.

*Republika Srpska će konačno da napravi prošireni registar zaposlenih kod budžetskih korisnika?

- S početkom ove godine dobijamo Zakon o zaposlenima kod budžetskih korisnika. Srpska već deceniju ima registar državnih službenika a sada će praktično dobiti prošireni registar na sve one koji primaju platu iz budžeta. Ovo je bila obaveza iz Reformske agende koju je Republika Srpska prva ispunila u BiH. Takođe smo u sklopu zakona koji ovo reguliše dodali i kaznene odredbe za one koji ne budu dovoljno ažurno unosili podatke.