U probijanju Solunskog fronta, jednu od najkrvavijih, najpresudnijih i najslavnijih bitaka, u jesen 1916. godine, srpska vojska vodila je na Kajmačkalanu, u današnjoj Makedoniji, gde je za 19 dana, boreći se prsa u prsa, za slobodu otadžbine palo na hiljade srpskih junaka. Svi oni sahranjivani su dok su borbe još trajale, odmah uz liniju fronta: na improvizovanim grobljima, u portama crkava i po vrletima ove planine...

Posle oslobađanja Srbije, sve do Drugog svetskog rata, a delimično i u Titovoj Jugoslaviji, srpska groblja na Kajmakčalanu, rasuta na oko 96 lokacija, posećivali su najviši predstavnici države, svake godine na Petrovdan, na Kajmačkalanu su se okupljali preživeli ratnici da obeleže veliku pobedu i odaju počast svojim palim saborcima. O grobljima se organizovano brinulo...

- Do većine srpskih grobalja danas se dolazi samo džipovima i pešice, džombastim i često nepristupačnim putevima. Grobovi su zarasli u travu, često su utonuli u zemlju ili su sakriveni u šiblju, negde ih je odnela voda...

Na nekim lokacijama se uopšte “ne vide”, kao da ih nije ni bilo, ali, zahvaljujući jednoj karti iz 1920. godine, uspeo sam, godinama obilazeći ovaj prostor, da lociram svako mesto gde je sahranjen bar jedan srpski vojnik, ali nažalost, nemamo ni novca, ni stručnjaka da ta mesta ponovo dostojno obeležimo - kaže Rade Knežević, iskusni planinar iz Leposavića i član Udruženja potomaka ratnika (1912-1920), koji je sa grupom planinara iz cele Srbije i potomcima slavnih ratnika nekoliko dana čistio zapuštena groblja na Kajmačkalanu. Čistili su grobove i uređivali groblja na Gruništu, Studenoj vodi, Gruniškom visu, Petelinu, Budimircima, Baču, Živojnu, Dobroveni...

POTREBNA POMOĆ DRŽAVE

- BOJIM se da će se izbrisati belezi najslavnije srpske istorije, već puno toga je izbrisano, poslednji je trenutak da naša država formira stručne timove koji će obići Kajmakčalan, locirati sva groblja i grobove i napraviti plan za njihovu trajnu zaštitu. Spremni smo da, u granicama naših mogućnosti, pružimo maksimalnu pomoć. Prilika da se “bar malo popravimo” je stogodišnjica bitke na Kajmakčalanu koju ćemo, okupljanjem na Petrovdan, obeležiti iduće godine, a nadamo se da će se u obeležavanje uključiti i država - dodaje Knežević.

Planinari i potomci ratnika na groblju na Kajmakčalanu

VOJVODA VUK

PLANINARI iz Srbije pronašli su na Kajmakčalanu, na Gruniškom visu, potpuno zapušten, oštećen, oronuo i nedostupan spomenik Vojinu Popoviću, legendarnom vojvodi Vuku, pukovniku srpske vojske koji je na Kajmakčalanu stradao u hrabrom i samoubilačkom jurišu na bunker bugarske vojske. Još puno ovakvih spomenika i belega, najhrabrijim srpskim junacima, sakriveno je po jarugama, šumama i vrletima Kajmakčalana.

Česma na lokalitetu Studena, voda se jedva nazire