BELA PALANKA - Arheološka iskopavanja nedaleko od Bele Palanke kod sela Crvena Reka na lokalitetu Kladenčište, na bazilici koja predstavlja jedan od najznačajnijih objekata na našim prostorima iz vremena petog i šestog veka, završena su krajem prošle godine, izjavila je Tanjugu direktorka teritorijalno nadležnog niškog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Elena Vasić Petrović.

"To je lokalitet koji se nalazi na trasi Koridora 10 na istočnom kraku. Otkriven je 2012. godine, a u toku 2013. izvršena su istraživanja na delu gde je otkrivena crkvena građevina. Pre izvesnog vremena završena su iskopavanja na kompleksu koji se nalazi uz samu crkvenu građevinu. Situacija se znatno izmenila u odnosu na ranije podatke iz razloga što je umesto crkvene građevine sa krstionicom sada ovde prisutan još jedan jako veliki aneks koji je sazidan uz samu građevinu. Pripada istom periodu i u istoj meri je očuvan kao i sama crkvena građevina", kaže direktorka Vasić Petrović.

Zbog nesuglasica sa graditeljima Koridora 10, po rečima direktorke Vasić Petrović, još nije doneta odluka o načinu trajne zaštite ovog objekta, koji je zbog toga trenutno izložen nepovoljnom dejstvu vremenskih uslova.

"Reč je o jednom od najznačajnijih objekata na našim prostorima iz vremena petog i šestog veka i što se nas tiče, kao službe zaštite, za nas je prioritet da tu građevinu sačuvamo i zaštitimo na sve načine koji su nam na raspolaganju", istakla je direktorka Vasić Petrović.