ISTORIJSKOM presudom koju je doneo Predrag Vasić, sudija Višeg suda u Beogradu, u petak je u Palati pravde rehabilitovan protojerej SPC i akademik prof. dr Radoslav Grujić, velikan srpske nauke, humanista i patriota. Njega je 1945. ideološki Sud časti Beogradskog univeriteta izbacio s posla, zatim je odlukom „Odbora 4. naselja NO 1. Rejona“ dr Grujić „lišen srpske nacionalne časti“, a „Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača“ proglasila ga je za „zločinca koji je radio na fašiziranju srpskog naroda“.

Istina je pak, sasvim drugačija: profesor Grujić je zbrinuo hiljade srpskih izbeglica iz NDH, spasavao kulturno blago od ustaša i sakupljao podatke o zločinima nad Srbima u NDH i sramnoj ulozi katoličke crkve u tom genocidu. Po mišljenju istoričara, to je bio pravi „greh“ dr Grujića, zbog kog je osuđen pred „revolucionarnim“ institucijama koje su kršile i sopstvena pravila. To je potvrdio i Viši sud u Beogradu koji je rehabilitovao dr Grujića.

- Nema nikakve krivice profesora Grujića. Odlukama „Suda časti Univerziteta u Beogradu“ i „Odbora narodnooslobodilačkog rejona“ on je lišen prava na rad i na nacionalnu pripadnost samo zbog drugačijeg mišljenja i želje da zaštiti kulturna i umetnička dobra srpskog naroda i SPC, kao i da spreči prikrivanje zločina počinjenih od NDH prema srpskom kulturnom nasleđu. Dr Grujiću nije dato ni osnovno građansko pravo na odbranu. Sve je učinjeno iz ideoloških i političkih razloga. Odluka „Državne komisije DFJ“ je potpuno nezakonita i po propisima iz tog perioda. Ona je formirana odlukom AVNOJ sa ovlašćenjem samo da prikuplja dokaze o zločinima, a ne da proglašava krivicu. Zato se prof. dr Radoslav M. Grujić ima smatrati neosuđivanim - rekao je sudija Vasić obrazlažući presudu, posle čega je usledio dug apalauz dekana i profesora Bogoslovskog fakulteta, direktora Arhiva SANU, predsednika Matice srpske, predstavnika Ministarstva prosvete i brojnih studenata.

Tako je okončan proces započet 25. januara 2013, u kom su se promenila trojica sudija. Zahtev za rehabilitaciju podneo je Bogoslovski fakultet u Beogradu, čiji je profesor i dekan bio dr Grujić. Pravni zastupnik plemenitog zahteva bio je Vladimir Davidović, dugogodišnji sekretar SANU, sada pomoćnik ministra pravde. On je naglasio da je inicijativa za rehabilitaciju potekla od novinara „Večernjih novosti“ i Nikole Mirkova, aktuelnog glavnog urednika RTS, koji je još pre nekoliko godina u seriji „Zaboravljeni umovi Srbije“ otkrio javnosti zaboravljenog velikana.

Otac Savo Jović, dr Predrag Puzović i Vladimir Davidović

-Naši motivi da se ovim problemom pozabavimo počivaju na verovatno najznačajnijem delu koje je akademik Grujić učinio u aprilu 1942, kada je spasao mošti trojice srpskih svetaca: cara Lazara, cara Uroša i despota Stefana Štiljanovića. Ustaše su u tom trenutku besomučno pljačkale i uništavale manastire Fruške gore, a dr Grujić je uz pomoć nemačkog majora Fon Rajsvica, prijatelja Srba, obišao manastire, spasao od divljanja ustaša mošti srpskih svetaca i doneo ih u Beograd - naglasio je Davidović.

TUŽILAŠTVO PROTIV KAMERA

PREDSTAVNICI Višeg tužilaštva nisu želeli da prisustvuju završnom ročištu u procesu za rehabilitaciju akademika Radoslava Grujića, ali su dostavili svoje mišljenje da nema uslova za rehabilitaciju. Po zahtevu ovog tužilaštva nije bilo dozvoljeno snimanje i fotografisanje ovog istorijskog događaja u sudnici.