SRPSKI izvoznici i potencijalni ruski partneri sada mogu da se povežu i preko nove digitalne platforme. Portal buyserbian.com je nova platforma za povezivanje poslovnih partnera na kojoj su, nakon jednostavne registracije, dostupni podaci o proizvodima iz Srbije, dok srpske kompanije imaju priliku da promovišu svoju ponudu ruskim kupcima i partnerima. Portal je atraktivnog dizajna i jednostavnog interfejsa, na srpskom i ruskom jeziku, a biće usavršavan u skladu sa potrebama korisnika - privrednika.

- Ovaj koncept, primenljiv i za druga tržišta, osmišljen je kako bi se na jednostavan i efikasan način unapredila komunikacija privrednika Srbije i Ruske Federacije, bez posrednika - kaže Veljko Jovanović, direktor Sektora poljoprivrede u Privrednoj komori Srbije. - Postavljanjem svoje ponude na platformu, srpski izvoznici postaju dostupni ruskim partnerima koji mogu odmah da pretražuju celokupnu ponudu robe koja se nalazi na sajtu. Osim toga, korisnici platforme mogu da na jednom mestu pronađu kompletnu pravnu regulativu i carinske procedure, neophodne za izvoz na rusko tržište.

Proičtajte još - Srpski izvoz u Rusiju veći za 17,9 odsto

Ruska Federacija je jedno od najzahtevnijih tržišta na svetu i pre svakog izvoznog poslovanja važno je dobro se upoznati sa pravilima i standardima koji su neophodni za proizvode koji bi se plasirali na rafove ruskih trgovinskih lanaca. Kako bi se omogućilo direktno povezivanje, platforma sadrži i listu maloprodajnih trgovinskih lanaca sa relevantnim kontaktima.

Platforma je u ovoj fazi usmerena na poboljšanje izvoza najvažnijih poljoprivrednih sektora kao što su mesna i mlečna proizvodnja, voće i povrće, ali će u fokusu biti i svi drugi sektori čiji su proizvodi visokog kvaliteta dodate vrednosti.

Projekat koji su finansirali UNDP i Ruska Federacija, podržali su i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Vlada Republike Srbije kao još jedan od jednostavnih i efikasnih alata za proizvođače i izvoznike u osvajanju novih tržišta.

- Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Srbije nastoje da otvore nova tržišta za proizvođače i izvoznike kroz sporazume o slobodnoj trgovini. Ova platforma će stvoriti dobre preduslove da se ruski privrednici na najneposredniji, najbrži i najefikasniji način upoznaju sa ponudom srpskih proizvođača - ističe Senad Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Privredna komora Srbije koja vodi preciznu statistiku o dosadašnjim kretanjima u saradnji Republike Srbije i Ruske Federacije kontinuirano će ažurirati platformu sa podacima o aktuelnom obimu trgovinske razmene, strukturi robe, aktuelnim standardima, pravnim i regulatornim okvirima, kao i investicijama sa obe strane i najvažnijim manifestacijama i događajima u obe zemlje.

Goran Simunović, koordinator projekta Aid for Trade u UNDP, kaže da je u ovom projektu, osim jačanja kapaciteta izvoznika, posebna važnost data prilagođavanju legislative, odnosno, pojednostavljenju izvoznih procedura.

Pročitajte još - Srbija među prvih 10 primalaca pomoći od Rusije

Prilikom predstavljanja portala buyserbian.com, na konferenciji početkom aprila u beogradskom hotelu "Radison", privrednici su pokazali veliku zainteresovanost i pozdravili pokretanje ovog izuzetno korisnog alata koji treba da im omogući znatno bolje povezivanje sa ruskim partnerima i plasman njihovih proizvoda na tom zahtevnom tržištu.

PROJEKAT


E-PLATFORMA buyserbian.com namenjena je srpskim izvoznicima i potencijalnim ruskim partnerima, a osmišljena je sa ciljem promovisanja i povećanja izvoza u agrobiznisu i poboljšanju konkurentnosti srpske poljoprivrede. Realizovana je kao deo projekta koji PKS realizuje uz podršku Vlade Ruske Federacije i UNDP sa ciljem unapređenja trgovinskih odnosa Srbije i Rusije.

PRILAGOĐAVANjE

U NAREDNOM periodu svi zainteresovani korisnici će imati priliku da postavljaju pitanja i upućuju eventualne dalje sugestije na mejl poljoprivreda@pks.rs kako bi se platforma

buyserbian.com u potpunosti prilagodila potrebama svih korisnika.