PREDSTAVNICI 17 domaćih srednjih i velikih kompanija, u okviru projekta EUREMnext, pohađaju besplatnu obuku za energetske menadžere u PKS. Cilj obuke je podizanje nivoa znanja i veština zaposlenih u oblasti energetske efikasnosti, a zarad optimizacije i unapređenja poslovanja. Polaznici koji uspešno završe ovu obuku dobiće i evropski priznatu energetsku licencu.

- Svi polaznici koji sa uspehom završe obuku dobijaju pristup međunarodnoj platformi EUREM i mogu da učestvuju na međunarodnim konferencijama u okviru projekta EUREM, da razmenjuju iskustva i povezuju se sa stručnjacima iz cele mreže - kaže direktor sektora industrije Privredne komore Srbije Miroslav Lutovac.

On ističe da ova edukacija podrazumeva kombinaciju teorije i prakse s ciljem definisanja načina i mogućnosti optimizacije energetskih procesa u kompanijama.

Od marta do juna 2019. obuke pohađaju predstavnici "Jumko" a. d., PPT Namenska a. d., AD "Planinka" Kuršumlija, "Lovo promet" d. o. o., Rauch Serbia d. o. o., "Metalac" a. d., Fabrika kartona UMKA, JKP "Gradska toplana Niš", Trajal korporacija a. d., "Nelt", "Somboled" d. o. o., "Apatinska pivara", "Perutina Ptuj - Topiko" d. o. o., Industrija građevinskog materija "Mladost" d. o. o. Leskovac, STUP "Vršac" AD, "Metal cinkara" d. o. o. i "Eliksir" Prahovo.

Obuka je namenjena srednjim i velikim preduzećima čija je godišnja potrošnja energije veća od 4.000 megavat-časova. Odnosno kompanijama koje za struju godišnje izdvajaju više od 200.000 evra, ili više od 150.000 evra kada je reč o drugim vidovima energije.

Preduzeća čiji predstavnici prođu obuku moći će da na osnovu analize trenutnog stanja energetskog bilansa donesu odluke u cilju poboljšanja energetske efikasnosti ili primene obnovljivih izvora energije.

Pročitajte još - NEISKORIŠĆENA ENERGIJA: Slama menja gas i struju

Zaposleni koji već imaju iskustvo u oblasti energetike kroz ovaj program će unaprediti svoja znanja i veštine, i to tako što će moći da prepoznaju mogućnosti za optimizaciju energetskih procesa u svojim kompanijama. Kroz postavljanje i realizaciju konkretnih ciljeva, moći će da smanje troškove poslovanja same kompanije.

Ove obuke primenjuju se još od 2003. (EUREM I), kroz uvođenje programa obuke za energetske menadžere u EU. Do sada je obuka energetskih menadžera sprovedena u više od 30 zemalja sveta.

- U cilju ostvarenja zadataka EUREM obuke, a to je smanjenje troškova za energiju i smanjenje emisije ugljen-dioksida, polaznici će biti obučeni da urade analizu trenutne energetske situacije, realizuju projekte iz oblasti energetske efikasnosti, ubede ("How to sell") menadžment kompanije u svrsishodnost projekta, pokrenu i koordiniraju projektne aktivnosti, ocene i garantruju ciljane uštede, osiguraju konstantno unapređenje energetskog bilansa - kaže Miroslav Lutovac.

On ističe da će prava mera uspešnosti ovog programa biti ostvareni efekti realizovanih projekata nakon obuke, u čemu najvažniju ulogu imaju faktori profitabilnosti i perioda povraćaja investicije.

Rukovodilac servisa i održavanja u kompaniji "Metalac posuđe", Velisav Džoković, jedan je od 17 polaznika programa obuke energetskih menadžera u PKS. Džoković je, inače licencirani energetski menadžer za industrijsku energetiku, što je zakonska obaveza za kompaniju koja troši više od 2.500 toe (tona ekvivalenta nafte) godišnje:

- Očekujem da nam obuka u PKS u okviru evropskog projekta EUREMnext, donese dodatna znanja i veštine koje će nam omogućiti dodatno podizanje konkurentnosti kompanija, kroz smanjenje utroška energije.

TEORIJA I PRAKSA

MATERIJALI u vidu prezentacija, teorijske pripreme, praktični primeri u elektronskoj i štampanoj verziji i 15 obaveznih tema o kojima govore ugledni domaći predavači i predstavnici iz prakse omogućiće polaznicima obuke da dobiju uvid u praktična rešenja.

- Na temelju toga, polaznici, uz mentorski nadzor, izrađuju energetski koncept za svoju kompaniju, koji, između ostalog, predstavlja deo završnog ispita i uslov za sticanje međunarodno priznatog sertifikata EUREM European Energy Manager - navode u PKS.