PRAKTIČNU obuku đaka prihvatila je i austrijska kompanija "Kvenberger logistiks" (Quehenberger Logistics). Njeni zaposleni pomoći će u obrazovanju prvih tehničara za logistiku i špediciju. Direktor ove kompanije Vladimir Varićak veruje da su tako započeli rešavanje gorućeg pitanja visokog nivoa nezaposlenosti mladih.

- Prvi moj kontakt sa dualnim obrazovanjem potiče iz davnih dana, kada sam počinjao da radim za austrijsku kompaniju i kada sam 1996. godine određeno vreme proveo u matičnoj kompaniji na usavršavanju i upoznavanju sa tehnološkim procesima rada - objašnjava regionalni direktor "Kvenberger logistiksa" (Quehenberger Logistics) Vladimir Varićak. - Tada sam se susreo sa dualnim obrazovanjem u njegovom pravom obliku. Video sam da su učenici od samog početka školovanja dolazili da rade u firmi, primali su plate i ujedno su se kroz rad i školovali.

* Zašto učestvujete u dualnom modelu obrazovanja?

- Na poslednjem Biznis forumu održanom na Kopaoniku protekle nedelje, kao jedan od zaključaka skupa bio je i da Srbija nema dovoljno adekvatnih stručnih kadrova. To je naš odgovor na ovaj zaključak. Kroz ovaj vid obrazovanja i paralelnog usavršavanja kroz praktičan rad stvaraju se novi obrazovani i stručni kadrovi koji će sutra svojim znanjem stečenim u realnom radnom okruženju doprineti većoj produktivnosti i efikasnom razvoju privrede i ekonomije Srbije.

* Koji obrazovni profil se školuje kroz rad u vašoj kompaniji?

- Odgovor se nalazi u samom imenu naše kompanije - Queheberger Logistics, kao i činjenici da smo provajder logističkih usluga. Dakle, u našoj kompaniji se obrazuju učenici iz srednje Saobraćajno-tehničke škole iz Zemuna za novi profil u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja, tehničar za logistiku i špediciju. Uveden je nakon što su ugovor potpisali sedam austrijskih logističko-špediterskih kompanija koje posluju u Srbiji i Saobraćajno-tehnička škola, u okviru projekta koji finansira Austrijska razvojna agencija - ADA.

Pročitajte još - Vučić austrijskim kompanijama: Imate širok put, dođite i uložite u Srbiju

* Koje šanse za napredak u karijeri imaju učenici koji dolaze na praktičnu nastavu u vašu kompaniju?

- Naša kompanija već duži vremenski period, pored programa dualnog obrazovanja, neguje i razvija program za razvoj i usavršavanje mladih kadrova. Svi učenici nakon završenog školovanja, ako izraze želju da ostanu u našoj kompaniji, imaju velike mogućnosti za dalje usavršavanje i unapređenje znanja i veština.

PROJEKAT VREDAN 1,8 MILIONA EVRA AUSTRIJSKA podrška razvoju dualnog stručnog obrazovanja u Srbiji se realizuje kroz projekat DualVET koji sprovode PKS i Privredna komora Austrije, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije (ADA). Počeo je u oktobru 2017. godine. Projekat je vredan 1,8 miliona evra i u njega se uključilo osam austrijskih kompanija koje posluju u našoj zemlji. Uz "Kvenberger logistiks", "DM Drogerije", VIP Mobil, "Kargo partner", "Gebruder Vajs", "Lagermaks", "Šenker" i "Kuene Nagel".

* Da li učenicima kasnije nudite i zaposlenje?

- Uključenjem u ovaj program naša kompanija je potpisala ugovore sa bazičnom školom, kao i pojedinačno sa učenicima koji dolaze na praksu. Ugovor ne predviđa obavezno zaposlenje. U zavisnosti od toga kakve rezultate učenici budu pokazali u toku praktične nastave, i ako izraze želju da se bave ovim poslom nakon završetka školovanja, šansa da dobiju posao je jedinstvena. Mi poznajemo njih - oni poznaju nas.

* Da li vi plaćate vaše učenike?

- Pored toga što je naknada uzajamno prihvaćena od svih privrednih subjekata uključenih u ovaj projekat i predstavlja jednu od ugovornih obaveza, mišljenja smo da ona takođe ima i stimulativni karakter na učenike. Ma koliki taj iznos bio, učenici stiču jedan dodatni osećaj vrednosti da su nešto privredili i zaradili. To je veoma bitno za njihov dalji podsticaj u razvoju radnih sposobnosti i vrednosti.

* Šta mislite da je prednost u dualnom u odnosu na klasičan model obrazovanja?

- Pre svega, osnovna razlika i prednost je u stečenom iskustvu koje će kroz radno vreme provedeno u realnom radnom okruženju učenici iz programa za dualno obrazovanje steći u odnosu na decu koja nisu uključena u taj vid obrazovanja. Verujem da je pored znanja koje će steći za vreme školovanja, kao i iskustvo i znanje vezano za rad u kompaniji, omogućiti tim učenicima mnogo brže i efikasnije uključenje i adaptaciju u operativne procese rada. Samim tim će moći lakše da se zaposle.

Vladimir Varićak

* Kakvu podršku ste dobili od Privredne komore Srbije?

- U ovom procesu uključivanja u dualno obrazovanje dobili smo značajnu podršku PKS. Ona je ključni partner Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u implementaciji novog zakona o dualnom obrazovanju i ima veliku ulogu u povezivanju privrede i obrazovanja. Podrška se, između ostalog, ogledala u obukama za naše instruktore. Imali smo i veliku logističku pomoć prilikom potpisivanja ugovora sa školom i učenicima, kao i u mnogobrojnim radionicama koje su prethodile našem ulasku u ovaj program.

* Šta mislite da bi trebalo da se unapredi u dualnom modelu obrazovanja?

- Kako Zakon o dualnom obrazovanju dobija svoju punu primenu u septembru ove godine, u narednom periodu očekujemo da ćemo imati određene transformacije, kako u obrazovnom, tako i praktičnom delu školovanja. Ovo je početak, i sigurno će biti potrebno vreme da se dođe do približavanja standardima uspešnih evropskih modela obrazovanja poput onih u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, ali ćemo se s vremenom i kroz iskustvo prilagođavati i unapređivati u skladu sa potrebama naše privrede.

INVESTICIJA U BUDUĆNOST

KVENBERGER logistiks je kompanija specijalizovana za holističko logistička rešenja, kako za industrijske tako i za trgovinske kompanije. Sa sedištem je u Štrasvalhenu, blizu Salcburga, ima 3.050 zaposlenih na 85 lokacija u 20 zemalja širom centralne i istočne Evrope.

Korporativna strategija kompanije bazira se na kvalitetu usluga sa fokusom na digitalizaciju i automatizaciju procesa. Jedan od prioriteta i ciljeva razvoja je investicija u budućnost, odnosno u razvoj i stvaranje adekvatne strukture zaposlenih. U Srbiji od 2010. pruža kompletan logistički servis koji se direktno realizuje preko centralnog haba u Beogradu i poslovnice u Novom Sadu. Imaju mrežu partnera, čime se omogućava neprekidan lanac snabdevanja i distribucije na celom području zemlje.