SVAKE dve godine Privredna komora Srbije dodeljuje Nacionalnu nagradu za društveno odgovorno poslovanje "Đorđe Vajfert". Kompanije i organizacije na ovaj konkurs mogu da se prijave do 19. februara.

PROČITAJTE JOŠ - Zaštita imena garantuje kvalitet

- U okviru ove tradicionalne manifestacije, u proteklih 12 godina učestvovalo je više od 350 kompanija i organizacija, a nagrađeni su najbolji koji u poslovanju uspešno primenjuju ključne principe društvene odgovornosti i strateški su opredeljeni i posvećeni vrednostima društveno odgovornog i održivog poslovanja - ističu u Privrednoj komori Srbije.

Do sada je ovo priznanje dobilo 65 organizacija.

Privredna komora Srbije Nacionalnu nagradu dodeljuje bijenalno - svake dve godine, u cilju promovisanja i unapređenja principa i prakse društveno odgovornog poslovanja (DOP).

- Kompanija i organizacija koja primenjuje koncept društveno odgovornog poslovanja podiže reputaciju kao lider u primeni DOP, unapređuje odnose između zaposlenih i menadžmenta i ostvaruje bolje odnose sa dobavljačima, korisnicima i lokalnom zajednicom - ukazuju u Privrednoj komori. - Takođe, povećavaju se produktivnost, profitabilnost i postiže veću konkurentnost, ujedno smanjujući štetan uticaj na životnu sredinu.


Društveno odgovorno poslovanje, DOP (Corporate Social Responsibility, CSR) može se okarakterisati kao zadovoljavanje potreba svih direktnih i indirektnih zainteresovanih strana, odnosno učesnika: akcionara, zaposlenih, korisnika, isporučioca, konkurenata, uticajnih grupa, lokalne zajednice, bez ugrožavanja potreba budućih aktera.

KAKO SE PRIJAVLjUJE Prijavljivanje na konkurs otvoreno je do 19. februara, aplicira se popunjavanjem upitnika, kojim je obuhvaćeno pet osnovnih stubova društveno odgovornog poslovanja: zaposleni, životna sredina, tržište, imovina i kapital, i društvena zajednica. Potrebno je da privredna društva pruže informacije o jednom konkretnom projektu društveno odgovornog poslovanja - primeru dobre prakse, koji najbolje oslikava njihov doprinos sveobuhvatnim ciljevima društveno odgovornog poslovanja. Popunjeni upitnik i opis projekta treba dostaviti elektronskim putem na adresu csr@pks.rs, najkasnije do 19. februara 2019. Ostale važne informacije i dokumenta u vezi konkursa i nagrade (pravilnik, metodologija, važni datumi...), nalaze se na sajtu Privredne komore Srbije.

DOP podrazumeva stavljanje svih aspekata kompanijskog delovanja (ekonomski, ekološki, socijalni) u funkciju opšteg dobra.

- Svi učesnici u društvenoj zajednici - država, privredna društva, lokalna zajednica, građani, nevladine organizacije imaju deo odgovornosti prema društvu - navode u PKS. - Posebno značajan uticaj imaju privredna društva, koja vodeći računa o ekonomskom aspektu poslovanja neretko zapostavljaju aspekte društveno odgovornog poslovanja. Dugoročno pozicioniranje privrednog društva na tržištu i kontunuirano unapređenje poslovanja moguće je samo ukoliko se osnovne vrednosti filozofije društvene odgovornosti ugrade u poslovnu politiku organizacije.

Nacionalna nagrada za društveno odgovorno poslovanje - "Đorđe Vajfert" za 2018. dodeljuje se u tri kategorije: velika privredna društva, srednja privredna društva i mala i mikro privredna društva.

Prijavljeni na konkurs biće vrednovani na osnovu unapred poznatih kriterijuma i metodologije, kao i analiza o nivou primene principa društveno odgovornog poslovanja u praksi. Stručni žiri, u čijem sastavu su predstavnici državnih institucija, poslovnih asocijacija, civilnog sektora i medija, uradiće dodatnu evaluaciju i dodeliti nagrade.

Nacionalnu nagradu za društveno odgovorno poslovanje Privredna komora Srbije dodeljuje još od 2007. godine. Kako ističu u PKS, ovu nagradu od ostalih u istoj oblasti izdvaja njena jedinstvena metodologija i celovit pristup. Time se na ravnomeran način tretiraju najznačajniji aspekti održivog poslovanja.

- Pet osnovnih stubova društveno odgovornog poslovanja su: odnos prema zaposlenima, odnos prema životnoj sredini, aspekt tržišta, aspekt imovine i kapitala i odnos prema zajednici - objašnjavaju u Komori.

Nacionalnu nagradu, koja je postala tradicionalna, Privredna komora Srbije, dodeljuje bijenalno, počev od 2010. godine.

Sedmi ciklus Nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje - Đorđe Vajfert uveliko je otvoren za prijavljivanje - od 15. januara. do 19. februara. Stručni žiri, sastavljen od predstavnika državnih institucija, privrednih asocijacija, nevladinih organizacija i medija, učestvuju u procesu evaluacije i glasanja i dodeljivanja nagrade u tri kategorije: velika, srednja i mala i mikro preduzeća.

Privredna društva koja se prijave na konkurs biće rangirana na osnovu unapred poznatih kriterijuma i metodologije, kao i verifkacionih izveštaja i nalaza tima Privredne komore Srbije o stepenu primene principa DOP-a u praksi.


DOSADAŠNjI DOBITNICI

2016. godina

"Delta holding" (kategorija velikih privrednih društava)

Rudnik i flotacija Rudnik iz Rudnika (kategorija srednjih privrednih društava)

"Inmold plast" iz Požege (kategorija malih i mikro privrednih društava)

2014. godina

"Telekom Srbija" a. d. Beograd (kategorija velikih i srednjih privrednih društava)

"Kosmos" d.o.o. Beograd (kategorija malih i mikro privrednih društava)

2012. godina

"Hemofarm" a.d. Vršac (kategorija velikih privrednih društava)

"S.C.S. plus Knjaževac" (kategorija MSP)

2010. godina

Eurobanka EFG, Beograd (kategorija velikih privrednih društava)

"Sunce Marinković", Kragujevac (kategorija MSP)

2008. godina

"Metalac", Gornji Milanovac (kategorija velikih privrednih društava)

"Obuća Pavle", Bela Palanka (kategorija MSP)

2007. godina

"Tigar", Pirot (kategorija velikih privrednih društava)

"Bivoda", Bujanovac (kategorija MSP)

VAŽNI DATUMI

15. januara 2019. - 19. februara

Prijavljivanje učesnika

12. mart - 20. mart

Ocenjivanje upitnika i projekata i prvo rangiranje prijava

20. mart

Prvi sastanak žirija - uži izbor

26. mart

Sastanak sa privrednim društvima - instrukcije za posetu i objašnjenje daljeg postupka

1. april - 25. april

Verifikacione posete DOP tima PKS privrednim društvima i izrada izveštaja

8. maj

Drugi sastanak žirija - prezentovanje izveštaja, diskusija i rangiranje 5+5+5

15. maj

Treći sastanak žirija - javno predstavljanje 5+5+5 privrednih društava

Poslednja nedelja maja

Svečano proglašenje pobednika