U Centralnoj izbornoj komisiji danas je organizovano izvlačenje brojeva koji će označavati redosled stranaka na vanrednim parlamentarnim izborima 6. oktobra.

Pored predstavnika CIK-a, odnosno stranaka i koalicija koje učestvuju na izborima, izvačenju brojeva po kojem će redosledu biti štapani glasački listići sa strankama i koalicijama koje učestvuju na izborima bili su prisutni i predstavnici diplomatskih predstavništava na Kosovu, evropske posmatračke misije i civilnog društva.

Srpska lista koja učestvuje na ovim izborima uz podrušku države Srbije ali i brojnih stranaka na Kosovu i Metohiji, poput SRS, potom OO Socijalističke partije Gore i drugih nalaziće se pod brojem 135 na biračkim listićima.

Inače, na izborima će učestvovati 25 političkih subjekata, od kojih 20 stranaka, četiri koalicije i jedan nezavisni kandidat.

Predizborna kampanja počeće 25 septembra i zavrašava se 4 oktobra, dok je rok za prijavljivanje posmatrača iz političkih subjekata koji učestvuju na izborima do 27 septembra a do 1. oktobra predviđen je rok za prijavljivanje međunaordnih posmatrača i medija.

Foto: D. Z.