EK potvrdila da je pokrenula proceduru procene zvaničnog obaveštenja dobijenog od Holandije kojim se traži suspenzija vizne liberalizacije za građane Albannijee.

U Briselu ne žele da prejudiciraju mogući ishod procene, ali naglašavaju da bi, u odnosu na rezultate, "određeni koraci mogli biti preduzeti".

Ukoliko se ustanovi da su specifične akcije neophodne, Komisija će usvojiti implementacioni akt u roku od mesec dana od dobijanja obaveštenja. Takvu procenu mora da odobri i Savet”, izjavila je portparolka Evropske komsije Nataša Berto. Berto je potvrdila da je Evropska komisja dobila zvanično obaveštenje od Holandije u kontekstu supenzije bezviznog režima za Albaniju i da je u toku pažljiva procena i analiza informacija i činjenica.

Pročitajte još - HOLANDIJA ZAHTEVA OD EU: Ponovo uvesti vize Albancima zbog kriminala

Odluka o suspenziji bezviznog režima ne može se doneti olako. Svi koraci koji vode ka tome moraju da budu deo analize. Jednom kad Evropska komisija završi sa procenom predstavićemo je Evropskom parlametu i Savetu”, kaže Nataša Berto.

Ona nije želela da prejudicira mogući ishod procene, ali je naglasila da bi u odnosu na rezultate, ”određeni koraci mogli biti preduzeti”.

Holandska vlada je prošle nedelje na zahtev svog Parlamenta zatražila ukidanje bezviznog režima za građane Albanije zbog povećanja kriminalnih aktivnosti albanske mafije u Holandiji.

Pročitajte još - Vek i po prevara kosovskih Albanaca

Prema pravilima EU, države članice imaju mogućnost pokretanja mehanizma suspenzije bezviznog režima ukoliko se suoče sa značajnim povećanjem priliva ilegalne migracije, povećanjem rizika za bezbednost države i ozbiljnim krivičnim delima.