Pred poslanicima Skupštine Srbije uskoro će se naći Nacrt Zakona o sprečavanju korupcije.

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić kaže da su tom telu potrebna ovlašćenja, ljudi i sredstva za dobro funkcionisanje.

On je iskazao jasan stav da ne treba ići ispod standarda koji su postavljeni sadašnjim zakonom.

Sikimić ukazuje na dokumente koji se moraju ispuniti, odnosno na obaveze prema međunarodnoj zajednici budući da se Srbija nalazi procesu prisutupanja EU. Reč je o preporukama Evropske komisije, akcionom planu za poglavlje 23 i izveštaj o napretku.
Prema Sikimićevim rečima, Srbija je odlučna u svojoj nameri.

Pročitajte još - Izrada zakona o sprečavanju korupcije u atmosferi pritisaka

"Država se uhvatila u koštac sa korupcijom, a u prilog tome, budžet agencije ove godine je veći za oko 20 miliona dinara", kaže Sikimić.

Prema njegovim rečima, Novi zakonom će se precizirati nadležnosti Agencije i njena preventivna uloga u sistemu borbe protiv korupcije. Za ostvarenje tih namera biće potrebno da se zaposli dvostruko više ljudi, za šta je Agencija dobila saglasnost nadležnog skupštinskog odbora. Za efikasan rad Agencije, prema njegovim rečima, potrebna su precizirana ovlašćenja, dobar kadar i sredstva za rad.

"To su tri neophodne stvari za rad agencije", istakao je Sikimić i pozdravio promenu naziva iz Agencije za borbu protiv korupcije u Agenciju za sprečavanje korupcije.