TREĆA i finalna verzija ustavnih amandmana, usklađena sa sugestijama Venecijanske komisije, biće početkom nedelje objavljena na sajtu Ministarstva pravde, saznaju "Novosti", a nedelju dana kasnije biće održano i javno slušanje. Time se posao pisanja amandmana okončava i oni će biti prosleđeni Vladi.

Kako je planirano, Vlada bi do kraja meseca Narodnoj skupštini trebalo da prosledi inicijativu za izmenu Ustava. Da bi ova inicijativa bila usvojena, za nju mora da glasa dvotrećinska većina poslanika. Tek posle toga ona ide pred skupštinski Odbor za ustavna pitanja, koji je formalni predlagač ustavnih izmena, i koji dobijeni predlog može da menja i usaglašava. Dakle, Vladin predlog amandmana nije nužno i konačan, jer upravo javna rasprava u Skupštini omogućava da oni budu izmenjeni. Zato će tokom jeseni u parlamentu biti organizovane javne debate i slušanja.


PROČITAJTE JOŠ:
RAMPA VAŠINGTONA: I Amerikanci ne dopuštaju raspravu o Kosovu u UN


Odbor za ustavna pitanja je taj koji predlog šalje na redovnu sednicu parlamenta. Ukoliko dve trećine poslanika izglasa izmene, što znači da su za njih potrebni i glasovi opozicije, njih posle toga moraju da potvrde građani na referendumu. Tek tada će Srbija dobiti izmenjeni Ustav.

Prema poslednjoj verziji ustavnih amandmana, Visoki savet sudstva, koji će birati sudije, imaće 10 članova - pet sudija i pet nesudija (pravnih stručnjaka), dok će predsednik biti sudija. Ni tužioce više neće birati Skupština, izuzev vrhovnog javnog tužioca (dosadašnji republički tužilac), već Visoki savet tužilaca (VST), što je bio prvobitni predlog Ministarstva, od kog se u toku javne rasprave odustalo, ali je vraćen na sugestiju Venecijanske komisije.

PRVA IZMENA AKTUELNI ustavni amandmani su prva izmena Ustava iz 2006. godine. To je ujedno i prvi put da se jedan ustav u našoj zemlji menja samo u delovima, potvrđeno je, za "Novosti", u Nemanjinoj.

I VST će imati pet nesudijskih članova, koji će, u skladu sa preporukom Venecijanske komisije, biti birani u parlamentu kvalifikovanom većinom od tri petine svih narodnih poslanika. Ako se ne postigne konsenzus i ne budu izabrani na taj način, onda će buduće članove iz reda pravnika i u VSS i u VST birati petočlana komisija.

Ukoliko bilo jedno bilo drugo telo ne donese odgovarajuću odluku u roku od mesec dana, savet može da se raspusti. Situacije u kojima je to moguće učiniti taksativno su navedene u amandmanima, baš kao što su i precizirani razlozi za razrešenje tužilaca i sudija.


PROČITAJTE JOŠ:
Na čekanju čak 205 zakona

Ustav će regulisati i pitanje ujednačavanja sudske prakse, a amandmanima će biti propisana i nadležnost Vrhovnog kasacionog suda, koji će imati vodeću ulogu u procesu jedinstvene primene prava. Ustav kao novinu uvodi i Pravosudnu akademiju, kao obaveznu stepenicu u obuci budućih sudija i tužilaca.