SRBIJA će tokom mandata nove vlade dobiti novi ustav, a i budući premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da je promena jedan od uslova na evropskom putu. Najviši pravni akt biće, zasigurno, krojen prema evropskim standardima.

Spisak novina koje će se naći u novom ustavu je dugačak: promena načina izbora sudija, odredbi koje se tiču NBS, smanjenje broja poslanika koji će biti birani po drugačijem sistemu... Brisel traži da se umanji uloga parlamenta koji, prema sadašnjim odredbama, bira sudije. Takođe, previše nadzora ima i nad Narodnom bankom Srbije, a EU insistira da prvi bankari budu potpuno nezavisni.

Moraće i da se da prednost evropskim zakonima u odnosu na srpske, što znači da će propisi EU imati veću pravnu snagu. Takođe, moraćemo da uvedemo i „evropsku poternicu“, pa će Srbija morati da izruči državljane zemljama EU koje ih traže zbog krivičnih dela.

Zamenik predsednika Odbora za evropske integracije Laslo Varga objašnjava, za „Novosti“, da će biti još promena, ali će se one znati kada se otvore poglavlja 23 i 24, koja se tiču pravosuđa, ljudskih prava i bezbednosti:

- Sve češće se pominje i smanjenje broja poslanika, pa će to, verovatno, povući i promenu izbornog sistema. Ukoliko bismo po sadašnjim pravilima birali manje parlamenataraca, manjine ne bi imale dovoljan broj predstavnika.

Čim se povede polemika oko promene Ustava, nezaobilazna je i preambula. Varga ističe da promena ovog „uvoda“ nije na spisku zahteva EU:

- Ipak, Savet Evrope se već izjasnio da Srbija i Kosovo, pre ulaska u EU, moraju da potpišu dokumet kojim se obavezuju da se neće međusobno blokirati na evropskom putu.

Profesor Ustavnog prava Ratko Marković kaže, za „Novosti“, da novi ustavotvorci neće imati slobodu kao prethodni, zbog zahteva koji će stizati iz Brisela:

- Put kojim smo se uputili zahteva da se evropske vrednosti bolje razrade u novom ustavu, pa će zato iz EU sve nadgledati. Tu mislim na oblast ljudskih prava i sudstva.


PROSEK

Prosečni vek dosadašnjih Ustava je 15 godina, što znači da aktuelni koji je donet 2006. neće doživeti ovaj „staž“.

Zabranjeno je preuzimanje ovog teksta ili njegovih delova bez saglasnosti redakcije "Novosti".