VELIKO GRADIŠTE - Na prelazu Veliko Gradište carinici su sprečili pokušaj krijumčarenja gotovo 7.500 litara nafte na nemačkom brodu “Johan Štraus“.


Ovaj brod, u vlasništvu mađarske firme, tokom plovidbe se pokvario, pa je angažovan drugi brod da ga došlepa do mesta gde bi bio remontovan.


Prilikom ulazne kontrole u Srbiju, carinici su otkrili da se u njegovim pogonskim tankovima nalazi mnogo više dizel-goriva od prijavljene količine.


Naime, koristeći '“buster'“ uređaj za merenje gustine materije, utvrđeno je da se umesto 65.000 litara goriva, u njemu nalazi 72.500 litara.


Protiv mašiniste, koji se u vreme otkrivanja prekršaja jedini nalazio na brodu, podnet je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka čiji je ishod novčana kazna, kao i naplata protivvrednosti robe koja se ne može oduzeti.


Pročitajte još: Sprečen šverc 5,4 tona nafte


Pošto je carinarnica Kladovo potom donela i rešenje o naplati carine i drugih uvoznih dažbina, ukupno naplaćena suma za ovaj prekršaj iznosila je skoro 1,6 miliona dinara, što su sredstva koja se direktno slivaju u državni budžet.