Apelacioni sud u Beogradu preinačio je oslobađajuću presudu, proglasio krivom i osudio na godinu dana kućnog zatvora Ratku Vranić, povodom optužbi da je kao inspektor poreske policije 2008. godine primila mito 20.000 evra, da ne bi podnela krivičnu prijavu za utaju poreza.

Protiv ove presude drugostepenog veća Apelacionog suda, pošto je na štetu okrivljene - dozvoljena je žalba u trećem stepenu, o kojoj će odlučivati trećestepeno veće Apelacionog suda.
UKINUTA PRESUDARATKI Vranić je ranije bila ukinuta oslobađajuća prvostepena presuda pa je ponovljeno suđenje, nakon kojeg je opet bila oslobođena od optužbi. Sada, glavni pretres pred Apelacionim sudom rezultirao je osuđujućom presudom. Apelacioni sud smatra da iz dokaza nesumnjivo proizlazi da je ona izvršila krivično delo za koje se tereti.


PROČITAJTE I: Suđenje za ubistvo pevačice - na jesen; Advokat: Slabi su im dokazi

Vranićeva je proglašena krivom jer je sredinom maja 2008. godine pa do 4. juna 2008. godine, kao inspektor Sektora poreske policije za grad Beograd, Ministarstvo finansija, zahtevala poklon od 55.000 evra, a potom od oštećenog uzela 20.000 evra.

U presudi se navodi da je Vranićeva vršeći kontrolu poslovanja preduzeća „N“, utvrdila da je sa računa preduzeća, čiji je vlasnik sin oštećenog, podizana velika količina gotovog novca i to 27.000.000 dinara i da se radi o spornim isplatama, koje nije pratila odgovarajuća pisana dokumentacija.

Da ne bi izvršila službenu radnju koju je morala da izvrši, ona je tokom aprila 2008. godine bez znanja i naloga odgovornih poreske policije neutvrđenog dana sredinom maja 2008. godine od oštecenog zahtevala da joj preda novac u iznosu od 55.000 da ne bi podnela krivicnu prijavu protiv sina oštećenog, zbog krivičnog dela utaje poreza i da ne bi prosledila nalog za vršenje terenske kontrole za obračun i naplatu poreza preduzeća „N“.

Vranićeva je, prema presudi, 4. juna 2008. godine, u svom stanu, od oštećenog primila novac i to 20.000 evra.

Prilikom donošenja odluke o krivičnoj sankciji Apelacioni sud je imao u vidu društvenu opasnost izvršenog krivičnog dela i stepen krivične odgovornosti okrivljene ceneći istovremeno i olakšavajuće okolnosti koje se odnose na raniji život okrivljene, njene godine života, kao i činjenicu da je od izvršenja krivičnog dela protekao period od 11 godina, navodi se u obrazloženju odluke.

Otežavajuće okolnosti sud nije našao. Sud napominje da navedenim okolnostima dao karakter naročito olakšavajućih okolnosti pa je Vranićevu osudio na kaznu kućnog zatvora od godinu dana.