PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv nekadašnjeg ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saše Dragina. Na teret mu se stavlja unošenje opasnih materija u Srbiju i njeno nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje. Za ovo krivično delo prema zakonu zaprećena je kazna do pet godina zatvora.

Prema onome što se navodi u optužnici, Dragin je od 12. avgusta pa do 23. septembra 2009. zloupotrebom položaja omogućio uvoz i unošenje u zemlju 2.982.504 kilograma mineralnog đubriva sa povećanim nivoom radionukleida. Tvrdi se da je kao ministar zloupotrebio položaj u nameri da preduzeću "Fertil" iz Bačke Palanke omogući uvoz i unošenje 994.652 kilograma đubriva za koje je fitosanitarni inspektor zabranio uvoz i naložio uvozniku da pošiljku vrati.

Navodno, Dragin je naredio da se u Ministarstvu poljoprivrede po hitnom postupku, i to u roku od jednog dana, sačini pravilnik koji se odnosi na metode ispitivanja đubriva. U njega je trebalo da se doda novi član kojim su određene nove, visoke gornje granice radioaktivne kontaminacije. Time je dozvoljena veća koncentracija radionukleida u neorganskim đubrivima, iako je to suprotno nadležnosti ministarstva na čijem je bio čelu. Kako se ističe, za zaštitu od jonizirajućih zračenja po zakonu je nadležno Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja.

Prema ustaljenoj proceduri, pre donošenja pravilnika o povećanju procenta radioaktivnosti, nadležni u državi morali su da se konsultuju sa stručnjacima, što u ovom slučaju nije urađeno. Sporni pravilnik ukinut je posle mesec dana nakon što je u međuvremenu formirana Agencija za zaštitu od jonizirajućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, koja ga je proglasila nevažećim. Ali za to vreme, već je bilo uvezeno 2,9 miliona kilograma đubriva.

Saša Dragin je posle podnošenja krivične prijave dao odbranu i tom prilikom je negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret. Tvrdio je da ništa od onoga što se u njoj navodi nije tačno i istakao je da je sve rađeno u skladu sa zakonom.

Istraga je započela još u novembru 2012. godine i bila je deo postupka koji je Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo zbog navodnih malverzacija prilikom prodaje regresiranog đubriva. Godinu dana kasnije TOK je ovaj predmet ustupio Prvom osnovnom javnom tužilaštvu. Tokom tri godine vođenja istrage saslušano je više od 20 svedoka, među njima veliki broj zaposlenih u Ministarstvu poljoprivrede, kao i onih koji su radili u Ministarstvu životne sredine. Takođe, rađena su i veštačenja eksperata o radioaktivnom zračenju.


SUĐENjE ZA "AZOTARU"

SAŠA Dragin je u pritvoru proveo deset meseci pošto je bio uhapšen u novembru 2012. godine zbog sumnji da je zloupotrebio službeni položaj prilikom prodaje mineralnog regresiranog đubriva od jula 2009. do avgusta 2011. godine, suprotno uredbama koje je donela Vlada Srbije. Tvrdi se da je time pančevačka "Azotara" oštećena za više od tri milijardi dinara. Suđenje je započelo u septembru 2013. godine i još nije okončano. Na optuženičkoj klupi našlo se više od 40 osoba, pošto je u međuvremenu Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo još nekoliko optužnica.