Vrhovni kasacioni sud uvažio je žalbu advokata Mihalja Kertesa, bivšeg direktora Carine, i ukinuo presudu Apelacionog suda kojojm je on bio osuđen na šest i po godina zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i iznošenja 38 miliona maraka na Kipar.

Prema rečima Kertesovog branioca, advokata Predraga Milovančevića, sud je uvažio zahtev odbrane za zaštitu zakonitosti.

-VKS je utvrdio povrede zakonisti, odnosno retroaktivnu primenu propisa, kako prvostepenog, tako i Apelacionog suda u slučaju Mihalja Kertesa – kaže Milovančević. - Postupak je vraćen Apelacionom sudu koji sa da treba da odlučuje po žalbi na prvostepenu presudu.

Ova odluka VKS, prema Milovančevićevim rečima, značajna je i za druge postupke u kojima se takođe retroaktivno primenjuju propisi o organizovanoj kriminalnoj grupi.

Kertes je prvostepenom presudom Posebnog odeljenja Višeg suda osuđen zbog zlupotrebe službenog položaja od sredine 1994. godine do 5. oktobra 2000. godine na osam godina zatvora, a potom je apelacioni sud tu kaznu smanjio na šest i po godina.

On je kako se navodi u presudi bez pravnog osnova novac Carine dao za 1.182 preduzeća i za druga pravna lica. To je radio po nalogu tadašnje predsednika, Srbije, a kasnije i SRJ, Slobodana Miloševića, te potpredsednika Savezne vlade Jovana Zebića. Takođe je bez odobrenja NBJ izneo na Kipar 38 miilona maraka